Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Urzad Miejski w Sulkowicach: Informacje dla rolników

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Informacje: Powszechny Spis Rolny 2010
06-09-2010 o godz. 11:52:27 przez Jarek (498 odsłon)
Informacje dla rolnikówW dniach 1 września do 31 października przeprowadzany jest

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010


Dane uzyskane z PSR 2010 umożliwią obiektywną ocenę sytuacji rolnictwa polskiego i obszarów wiejskich po włączeniu Polski do wspólnego rynku europejskiego.

Spis może zostać wykonany dwoma metodami.

Chętni rolnicy mogą dokonać spisu przez internet - tzw. "samospis". Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: http://spis.gov.pl.

Jeśli nie spiszecie się Państwo przez Internet, to w dniach od 8 września do 31 października br. będą kontaktowali się z Państwem ankieterzy statystyczni - pracownicy urzędu statystycznego - w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego.
Zobowiązani są oni do podania swoich danych identyfikacyjnych. Tożsamość ankieterów można sprawdzić w wojewódzkim urzędzie statystycznym. Gospodarstwa rolne, które nie dokonały samospisu lub nie zostały spisane w wywiadzie telefonicznym, odwiedzą rachmistrze spisowi.

Ważna informacja!
Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego i podpisem dyrektora urzędu.


(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Płatności bezpośrednie dla rolników
06-07-2009 o godz. 11:27:06 przez kuba (468 odsłon)
Informacje dla rolników

KOMUNIKAT

w sprawie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych deklarowanych do płatności bezpośrednich


       Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności. (np. gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie.(Czytaj więcej... | 1200 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 4)

Informacje: DOPŁATY OBSZAROWE
24-03-2009 o godz. 12:48:10 przez Jarek (552 odsłon)
Informacje dla rolników

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW


       Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że w związku z wypełnianiem wniosków o dopłaty obszarowe Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach w ramach pomocy dla rolników w okresie dopłat, tj. od 1 kwietnia do 15 maja br. zorganizował na terenie Gminy Sułkowice dyżury doradców.(Czytaj więcej... | 922 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zwrot akcyzy na olej napędowy
19-03-2009 o godz. 08:50:26 przez Jarek (577 odsłon)
Informacje dla rolników
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki
 
informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT(Czytaj więcej... | 1553 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zwrot akcyzy na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej
09-09-2008 o godz. 08:19:31 przez Jarek (933 odsłon)
Informacje dla rolników
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
 • w terminie od  1 marca   do  31 marca 2011 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r.  do  28 lutego 2011 r.
 • w terminie od 1 września do 30 września 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r.  do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011r.
Limit zwrotu podatku w 2011 r.  wynosi :   73,10 zł x ilość ha użytków rolnych
Pieniądze będą wypłacane w terminach:

2 maja - 31 maja 2011 r.  w przypadku  złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 30 listopada 2011 r.  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach oraz na stronie internetowej:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 273-20-75 w.33


(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Wnioski o dopłaty unijne
09-05-2008 o godz. 11:24:59 przez Jarek (537 odsłon)
Informacje dla rolników
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
I Modernizacji Rolnictwa w Dobczycach
ul. Kościuszki 12, 32-410 Dobczyce
będzie przyjmowało wnioski
o przyznanie płatności na rok 2008 w dniach:

10 maja 2008 r. (sobota) godz. 8.15 - 16.15
12 – 15 maja 2008w godz. 6.00 - 22.00


(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zakaz uprawy maku
17-04-2008 o godz. 10:23:26 przez Jarek (554 odsłon)
Informacje dla rolników
Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)obowiązuje

całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tzw. potrzeby własne.(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Pomoc dla rolników - dopłaty obszarowe 2008
27-03-2008 o godz. 07:10:03 przez Jarek (598 odsłon)
Informacje dla rolników
O G Ł O S Z E N I E

Rolnicy otrzymujący unijne dopłaty obszarowe mogą skorzystać z pomocy doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach przy wypełnianiu wniosków.
Doradca Pani Teresa Wójtowicz prowadzi stały dyżur  w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach Rynek 6,  od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00  (do 15 maja 2008r.)(Czytaj więcej... | 1202 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
07-03-2008 o godz. 14:08:54 przez Jarek (481 odsłon)
Informacje dla rolników
Uwaga Rolnicy!

zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(Czytaj więcej... | 1007 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Aktualności: Ptasia grypa...
05-12-2007 o godz. 07:30:40 przez Jarek (509 odsłon)
Informacje dla rolników
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 1 grudnia 2007 r.


w sprawie zarządzenia środków zwiazanych z wystąpieniem grypy ptaków


 Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z poźn. zm.) zarządza co następuje:

§1. W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się:

 1. zakaz:
  a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków,
  b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków, na targowiskach,
  c) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni,
  d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;
 2. nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.
§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)

Informacje: Szkolenie dla rolników
30-10-2007 o godz. 09:16:59 przez Jarek (573 odsłon)
Informacje dla rolnikówZAPROSZENIE
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach zaprasza na szkolenie

"Spełnianie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta a uzyskanie dopłat bezpośrednich"


(Czytaj więcej... | 1015 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Szkolenie dla rolników
16-10-2007 o godz. 12:16:56 przez Jarek (534 odsłon)
Informacje dla rolnikówUWAGA ROLNIKU

W naszej gminie zostanie przeprowadzone bezpłatne szkolenie na temat :

„Uprawa i możliwości wykorzystania winorośli”
Chętni proszeni są o kontakt z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Panem Maciejem Budek tel. (012)2732220

Termin zgłoszeń upływa 20 października 2007 r.(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Aktualności: Wnioski o dopłaty obszarowe
04-04-2007 o godz. 12:58:38 przez Jarek (717 odsłon)
Informacje dla rolnikówPunkt Konsultacyjny MODR - PZDR Myślenice został przeniesiony do budynku byłej szkoły podstawowej w Sułkowicach, Rynek 6 (naprzeciwko Urzędu Miejskiego).

Dyżury:

Wtorek: 8.00 - 15.00
Czwartek: 8.00 - 15.00

Dodatkowe dyżury w godzinach 9.00 - 15.00  
18.04.2007 - środa, 25.04.2007 - środa, 2.05.2007 - środa, 4.05.2007 - piątek, , 9.05.2007 - środa, 11.05.2007 - piątek, 16.05.2007 - środa, 18.05.2007 - piątek.

Informujemy, że od dnia 03.04.2007 r. pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe jest bezpłatna.

Teresa Wójtowicz
Doradca Terenowy


(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)

Informacje: Wnioski o dopłaty obszarowe - pomoc
23-03-2007 o godz. 10:37:24 przez Jarek (652 odsłon)
Informacje dla rolnikówOd dnia 2 kwietnia 2007r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach pełni dyżur w budynku Szkoły Podstawowej w Sułkowicach Rynek 6 we wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 15.00.
PZDR Myślenice m. in. udziela pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe. Pomoc przy wypełnianiu powyższych wniosków jest odpłatna i wynosi 20zł + 2 zł za każdą działkę ewidencyjną powyżej jednej działki, nie więcej niż 100 zł ogółem.
Teresa Wójtowicz
Doradca terenowy PZDR Myślenice

(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Wnioski o dopłaty obszarowe
25-04-2006 o godz. 14:06:59 przez Jarek (805 odsłon)
Informacje dla rolnikówMałopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach
udziela bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe w miesiącach kwiecień, maj 2006r.
Pomoc mozna uzyskać w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Sułkowicach Rynek 6 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15.00.

(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Aktualności: Kredyty dla rolników
31-01-2005 o godz. 14:04:10 przez Jarek (1874 odsłon)
Informacje dla rolników
Informuje się, że wprowadzone zostały Zarządzeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 1 stycznia 2005 r. znowelizowane zasady udzielania kredytów na:

 • realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno – spożywczym i usługach dla rolnictwa
 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi w postaci dopłat do oprocentowania kredytów.

Szczegółowe informacje dot. zasad udzielania kredytów można uzyskać na stronie internetowej ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl
oraz siedzibie oddziału regionalnego ARiMR w Krakowie ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków, tel. 6298024(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 5)

  
WEBCAM

Biuletyn Informacji Publicznej

NSP 2011


Gazeta Gminna

·Aktualne wydania
·Numery archiwalne
·Napisz do KLAMRY


Straż Miejska

tel. 0 695 665 503Napisz do nas


Powiatowy Urząd Pracy

PRACA


Ogłoszenia
· Nabór pracowników
· Ochrona Środowiska
· Decyzje środowiskowe
·Zamówienia publiczne

WKU Oświęcim
logo WKU Oświęcim

Banner

Wrota Małopolski

Osrodek Pomocy Społecznej

Osrodek Kultury Sulkowice
Galeria Internat
Sułkowicka Izba Gospodarcza Warsztaty Szkolne ZSZiO w Sułkowicach Zespół Szkół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcace w Sułkowicach Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Zespol Placowek Oswiatowych w Rudniku

Szkoła Podstawowa w Biertowicach

Uczniowski Klub Sportowy w Krzywaczce

Zwiazek Powiatow Polskich


Nagrody dla Gminy Sułkowice


Cyfrowy Urząd
* Cyfrowy Urząd
Tu znajdziesz opisy co, jak i gdzie załatwić w naszym urzędzie

* Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nasze insygnia

Nasze insygniaPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.25 sekund