Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Środowisko: ZARZĄDZENIE Nr 30/06 BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
Wysłano dnia 03-04-2007 o godz. 14:31:05
Temat: Ochrona Środowiska
Ochrona Środowiska 
ZARZĄDZENIE Nr 30/06
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 30.06.2006 roku.

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2
 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
  1. posiadać zaplecze techniczno biurowe,
  2. posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości   co najmniej 2,  przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, o pojemności od  3 do  9  m³, zawierające co najmniej:
   a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Miejskiej Sułkowicach  nr  XXXIII/213/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice”
   b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,
  3. posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO),
  4. posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, indywidualnego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO,
  5. posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami.
 2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
 3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:
  1. tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
  2. umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.
§ 3

 Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest – uwzględniając zapisy gminnego planu gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sułkowicach, ul. Tysiąclecia.


 

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej w liczbie nie mniejszej niż:
  a) 2 garaże  na  2  samochody,
  b) 2  miejsca  postojowe  na 2  samochody,
  c) 1  myjnia samochodowa  na 2  samochody.
 2. posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne w liczbie nie mniejszej niż 2 o pojemnościach od 3 m3 do 9 m3, posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 15 m), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),
§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Sułkowice oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy  Sułkowice  oraz na stronie internetowej urzędu  www.sulkowice.pl.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Gminy Sułkowice
Józef Mardaus

 
Pokrewne linki
· Więcej o Ochrona Środowiska
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o Ochrona Środowiska:
Odszkodowania za szkody w uprawach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.09 sekund