Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Urzad Miejski w Sulkowicach: Informacje

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Informacje: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice.
11-04-2011 o godz. 14:29:33 przez Jarek (1951 odsłon)
Informacje
Sułkowice, dn. 12.04.2011 r.

BURMISTRZ SUŁKOWIC

OBWIESZCZENIE
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XIV/104/07 z dnia 29 listopada 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice – w jej granicach administracyjnych:

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice:


(Czytaj więcej... | 3407 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Aktualności: Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice
01-04-2011 o godz. 14:11:53 przez kuba (1836 odsłon)
Informacje

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że Gminna Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice przyjmuje zgłoszenia na:

·        członków Rady Osiedla Sułkowice

·        kandydatów na Sołtysów Sołectw; Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka i Rudnik,

·        członków Rad Sołeckich Sołectw; Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka i Rudnik,(Czytaj więcej... | 7061 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)

Informacje: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
28-03-2011 o godz. 15:50:39 przez kuba (1408 odsłon)
Informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach prowadzi działania
mające na celu  
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Jeżeli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, nie powinieneś milczeć!

Możesz zgłosić problem w Ośrodku Pomocy Społecznej Sułkowicach
ul. Sportowa 45

lub  SKORZYSTAĆ Z ROZMOWY TELEFONICZNEJ
DZWONIĄC POD NUMER 726 510 520 / 12 272 -50-20

DODATKOWE INFORMACJE

(Czytaj więcej... | 910 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Aktualności: Wybory Członków Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej
25-03-2011 o godz. 12:42:40 przez kuba (810 odsłon)
Informacje

OGŁOSZENIE

W dniu 3 kwietnia 2011 r. (niedziela)
w godz. 8:00 – 18:00
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1
w Sali Obsługi Klienta,
odbędą się wybory Członków Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej.
Uprawnionymi do głosowania są płatnicy podatku rolnego
(posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 hektara użytków rolnych).(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)

Aktualności: Bezpłatne porady prawne
25-03-2011 o godz. 12:40:39 przez kuba (911 odsłon)
Informacje

OGŁOSZENIE

W dniu 28 marca 2011 r. (poniedziałek)
od godz. 8:30 do 16:30
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Budynek „B”)
prawnicy ze Stowarzyszenia Collegium Juvenumbędą udzielać
bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
dla Mieszkańców Gminy Sułkowice.

Piotr Pułka
/-/
 Burmistrz(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie z Mieszkańcami Sułkowic
14-03-2011 o godz. 14:07:49 przez kuba (640 odsłon)
Informacje
KOMUNIKAT

Burmistrz Gminy Sułkowice
oraz Przewodniczący Rady Osiedla
zapraszają Mieszkańców Sułkowic
na ZEBRANIE,
które odbędzie się w dniu
17 marca 2010 roku (czwartek) o godz. 18:00
w OSP Sułkowice


(Czytaj więcej... | 754 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie z Mieszkańcami Harbutowic
14-03-2011 o godz. 14:04:32 przez kuba (638 odsłon)
Informacje

KOMUNIKAT

 Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Harbutowice
zapraszają mieszkańców na
ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu
20 marca 2011 roku (niedziela) o godz. 12:30
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach


(Czytaj więcej... | 1214 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie z Mieszkańcami Biertowic
14-03-2011 o godz. 14:02:02 przez kuba (641 odsłon)
Informacje

KOMUNIKAT

 Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Biertowice
zapraszają mieszkańców na
ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu
20 marca 2011 roku (niedziela) o godz. 17:00
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach


(Czytaj więcej... | 1215 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 5)

Informacje: Bezpłatne porady prawne
14-03-2011 o godz. 09:17:39 przez kuba (661 odsłon)
Informacje

OGŁOSZENIE

W dniu 18 marca 2011 r. (piątek)
od godz. 7:30 do 15:30
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Budynek „B”)
prawnicy ze Stowarzyszenia Collegium Juvenum
będą udzielać
bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
dla Mieszkańców Gminy Sułkowice.

 Piotr Pułka

/-/ Burmistrz


(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Wybór ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego ...
08-03-2011 o godz. 14:30:14 przez Jarek (691 odsłon)
Informacje

Zarządzenie Nr 13 /2011 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2011r.


(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 1)

Informacje: Zebranie z Mieszkańcami Rudnika
08-03-2011 o godz. 07:24:44 przez kuba (634 odsłon)
Informacje

KOMUNIKAT

 Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Rudnik
zapraszają mieszkańców na
ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu
13 marca 2011 roku (niedziela) o godz. 10:00
w budynku OSP w Rudniku


(Czytaj więcej... | 1505 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie z Mieszkańcami Krzywaczki
08-03-2011 o godz. 07:22:53 przez kuba (595 odsłon)
Informacje

KOMUNIKAT

 Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Krzywaczka
zapraszają mieszkańców na
ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu
13 marca 2011 roku (niedziela) o godz. 12:30
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce(Czytaj więcej... | 1575 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 5)

Aktualności: Bezpłatne usługi informacyjne
04-03-2011 o godz. 12:46:47 przez kuba (667 odsłon)
Informacje

OGŁOSZENIE

W dniu 8 marca 2011 r. (wtorek)
od godz. 9:00 do 13:00
w Urzędzie Miejskim
w Sułkowicach,
Budynek „B”
Punkt Konsultacyjny Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. będzie udzielać
bezpłatnych usług informacyjnych
dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Zapraszamy!


(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)

Aktualności: Bezpłatne porady prawne
25-02-2011 o godz. 09:02:12 przez kuba (647 odsłon)
Informacje

OGŁOSZENIE

W dniu 28 lutego 2011 r. (poniedziałek)
od godz. 8:30 do 16:30
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Budynek „B”)
prawnicy ze Stowarzyszenia Collegium Juvenum
będą udzielać
bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
dla Mieszkańców Gminy Sułkowice.
Piotr Pułka
/-/
Burmistrz


(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)

Aktualności: Punkt składania zeznań rocznych
25-02-2011 o godz. 08:58:57 przez kuba (706 odsłon)
Informacje

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Sułkowicach
organizuje dla mieszkańców gminy
punkt składania zeznań rocznych
za 2010 rok
 7 marca (poniedziałek),
w godz.  8:00 - 17:00

w budynku B  - Urzędu Miejskiego. Zeznania będzie odbierał wydelegowany pracownik Urzędu Skarbowego w Myślenicach.

Nie warto czekać na ostatnią chwilę.
Zachęcamy więc do skorzystania
z naszej propozycji.


(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)

Informacje: Szczyt sezonu grypowego w Polsce
16-02-2011 o godz. 07:29:08 przez kuba (805 odsłon)
Informacje
      W związku ze zbliżającym się szczytem sezonu grypowego w Polsce, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazuje w załączeniu aktualną "Informację dotyczącą sezonu grypowego 2010/2011" oraz ulotkę z zaleceniami, co zrobić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych.

PISMO Z URZEDU MARSZAŁKOWSKIEGO


(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Wykaz lokali do przekazania w najem w trybie przetargu.
14-02-2011 o godz. 10:00:37 przez kuba (1587 odsłon)
Informacje

W Y K A Z

lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiącym własność gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu, z przeznaczeniem na usługi medyczne.
(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Aktualności: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
07-02-2011 o godz. 11:59:41 przez kuba (926 odsłon)
Informacje
OR.0050.6.2011
Zarządzenie Nr  6 /2011
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 7 lutego 2011r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności kulturalnej oraz propagowania rodzimych tradycji w 2011 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


(Czytaj więcej... | 5247 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)

Aktualności: Bezpłatne porady prawne
28-01-2011 o godz. 10:55:22 przez kuba (672 odsłon)
Informacje
OGŁOSZENIE

W dniu 31 stycznia 2011 r. (poniedziałek)
 od godz. 8:30 do 16:30
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Budynek „B”)

 prawnicy ze Stowarzyszenia Collegium Juvenum będą udzielać
bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
dla Mieszkańców Gminy Sułkowice.

Piotr Pułka
 /-/ 
Burmistrz


(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)

Informacje: Zaproszenie Grupy AA
05-01-2011 o godz. 10:22:37 przez kuba (1129 odsłon)
Informacje(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Skrócenie czasu pracy Urzędu w dniu 31 grudnia 2010r.
30-12-2010 o godz. 06:46:16 przez Jarek (744 odsłon)
Informacje
Uprzejmie informujemy, że w dniu

31 grudnia b.r. (piątek)

Urząd Miejski w Sułkowicach czynny będzie

do godziny 13.00

 


(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Aktualności: Zmiana miejscowego planu dla Rudnika
27-12-2010 o godz. 13:55:40 przez kuba (755 odsłon)
Informacje
Sułkowice, dnia 01 grudnia 2010 r.

BURMISTRZ
SUŁKOWIC

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik
w jej granicach administracyjnych.


(Czytaj więcej... | 2302 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 1)

Aktualności: Zmiana miejscowego planu dla Krzywaczki
27-12-2010 o godz. 13:53:29 przez kuba (722 odsłon)
Informacje
Sułkowice, dnia 01 grudnia 2010 r.
BURMISTRZ
SUŁKOWIC

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka
w jej granicach administracyjnych


(Czytaj więcej... | 2402 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 1.5)

Informacje: PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
09-12-2010 o godz. 15:35:02 przez Jarek (611 odsłon)
InformacjePROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 09.12.2010
do godz. 07:30 dnia 10.12.2010

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu.
Temperatura maksymalna w godzinach rannych od 0°C na zachodzie województwa, do 5°C na wschodzie, na Podhalu od 2 do 5°C, na szczytach Tatr około 0°C, a w partiach szczytowych Beskidów od 3°C do 1°C. W ciągu dnia stopniowy spadek temperatury do -3°C, -1°C. Na szczytach gór spadek temperatury o około 10°C.
Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Okresami zawieje śnieżne. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady śniegu.
Temperatura minimalna od -6°C do -4°C, na Podhalu od -8 do -6°C, na szczytach Tatr -15°C, w partiach szczytowych Beskidów od -13°C do -11°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Okresami zawieje śnieżne.
Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.
(Czytaj więcej... | 2452 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Ślubowanie i błogosławieństwo na VI kadencję
08-12-2010 o godz. 10:24:40 przez Darek (946 odsłon)
Informacje
Nowy - stary burmistrz gminy Sułkowice zaprzysiężony

Od oficjalnego przekazania aktu wyboru na burmistrza przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Ewę Świerczyńską i uroczystego ślubowania rozpoczął swoje urzędowanie burmistrz VI kadencji samorządu w Sułkowicach Piotr Pułka. Następnie cały samorząd gminny udał się do kościoła parafialnego, gdzie po wspólnej modlitwie ks. proboszcz Stanisław Jaśkowiec pobłogosławił samorządowców u progu kolejnego etapu ich pracy dla społecznego dobra.


(Czytaj więcej... | 1982 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 1)

Informacje: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
07-12-2010 o godz. 12:58:58 przez Darek (872 odsłon)
Informacje
Nabór na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 18 ust.2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 277) Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Wymagania, które powinien posiadać kandydat na rachmistrza spisowego:
1) ukończone 18 lat;
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem);
3) posiadać prawa publiczne;
4) być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe);
5) powinien mieszkać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Sułkowice;
6) być w pełni dyspozycyjnym w okresie szkoleń rachmistrzów spisowych tj. (od 5 stycznia 2011 r. do 19 lutego 2011 r. - także w soboty), obchodu przedspisowego (1-17 marca 2011 r.) , odprawy przepisowej (6-7 kwietnia 2011 r.) oraz trwania spisu: 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Prace spisowe wymagają zatem ponad 3 miesiące dyspozycyjności. Szacuje się wstępnie, iż w miesiącu prace spisowe prowadzone będą przez 150-200 godzin (co stanowi równowartość całego etatu);
7) posiadać bardzo dobrą znajomość komputera i łatwość obsługi zaawansowanych funkcji telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych, pożądane jest posiadanie znajomości funkcjonowania systemu GPS;
8) posiadać pełną sprawność fizyczną;
9) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzać wywiady;
10) być asertywnym, uprzejmym, cierpliwym, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych;
11) być obowiązkowym, rzetelnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej;
12) posiadać doskonałą znajomość języka polskiego.


(Czytaj więcej... | 4903 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 3)

Informacje: Bezpłatne porady prawne i obywatelskie
03-12-2010 o godz. 12:37:01 przez Jarek (1011 odsłon)
Informacje

W dniu 8 grudnia 2010 r. (środa)
 od godz. 8:30 do 15:30
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Budynek „B”)

 prawnicy ze Stowarzyszenia Collegium Juvenum będą udzielać

bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich

dla Mieszkańców Gminy Sułkowice.


Piotr Pułka
 /-/ 
Burmistrz


(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Oświata: Kalendarz Gminnych Konkursów Szkolnych w roku szkolnym 2009/2010
01-12-2010 o godz. 08:39:09 przez kuba (3047 odsłon)
Informacje

Kalendarz Gminnych Konkursów Szkolnych objętych patronatem Burmistrza Gminy Sułkowice w roku szkolnym 2010/2011

Szkoła Podstawowa w Biertowicach
Lp.Tematyka konkursuOrganizatorNauczyciel odpowiedzialnyAdresaciMiejsce przeprowadzenia eliminacjiTermin
1.Poznaj patrona swojej szkoły (przechodni) SP w HarbutowicachRenata Dymek,
Bernadetta Zaremba
kl. IV – VI szk. podst.SP w Harbutowicachkwiecień 2011 r.
1.Gminny Konkurs OrtograficznySP w BiertowicachAnna Burdakl. III szk. podst.SP w Biertowicachmaj 2011 r.
2.Gminny Konkurs MatematycznySP w BiertowicachAnna Burdakl. III szk. podst.SP w Biertowicachmaj 2011 r.
Szkoła Podstawowa w Harbutowicach
1.Gminny konkurs "W świecie legend"SP w HarbutowicachAnna Golonka Katarzyna Sosinkl. IV-V szk. podst.SP w Harbutowicach2 XII 2010 r.

ZPO w Rudnikuu

1.Gminny Konkurs Piosenki SzkolnejPS w RudnikuMałgorzata Dymek (Swijas), Małgorzata Dymekdzieci przedszkolne, kl. I-III szk. podst.SP w Rudnikumaj 2011 r.
2.Gminny konkurs matematyczny "Historia matematyki"Gimnazjum w RudnikuAleksandra Ziemblakl. II gimnazjumSP w Rudnikukwiecień, maj 2011 r.
Szkoła Podstawowa w Sułkowicach
1.Gminny konkurs "Matematyczny As"SP w SułkowicachA. Nowak, E. Bukowskakkl. VI szk. podst.SP w Sułkowicachluty, marzec 2011 r.
2.Międzyszkolne Zawody GimnastyczneSP w SułkowicachH. Przałakl. I-VI szk. podst.SP w Sułkowicachmarzec 2011 r.

ZPO w Krzywaczce

1.Gminny konkurs j. angielskiego (przechodni)SP w KrzywaczceMagdalena Leśniak, Elżbieta Kaczmarzykkl. V-VI szk. podst.SP w Krzywaczcemaj 2011 r.
2.Gminny konkurs "Pieśni patriotyczne"ZPO w KrzywaczceMałgorzata W±torkl. IV-VI szk. podst., kl. I-III gimnazjumSP w Krzywaczcelistopad 2010 r.
3.Gminny konkurs "W świecie lektur"Gimnazjum w KrzywaczceTomasz Kukla, Agata Trzebońska-Szarykl. I-III gimnazjumSP w Krzywaczceluty, maj 2011 r.
4.Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu DrogowymZPO w Krzywaczce kl. IV-VI szk. podst. kl. I-III gimnazjumSP w Krzywaczcemarzec 2011 r.
Gimnazjum w Sułkowicach
1.Międzyszkolny Konkurs OrtograficznyGimnazjum w SułkowicachA. Bargiełkl. V-VI szk. podst.Gimnazjum w Sułkowicachluty 2011 r.

Konkursy o zasięgu ponadgminnym

1.Powiatowy konkurs "Dziedzictwo kulturowe powiatu myślenickiego"Gimnazjum w SułkowicachM. Przęczekkl. I-III gimnazjów powiatu myślenickiegoGimnazjum w Sułkowicachmaj 2011 r.
2.Powiatowy konkurs "Maraton mitologiczny"Gimnazjum w SułkowicachA. Węgreckakl. I-III gimnazjów powiatu myślenickiegoGimnazjum w Sułkowicachmaj 2011 r.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształc±cych

1.Międzygimnazjalny Konkurs InformatycznyZSZiO uczniowie gimnazjumZSZiO w Sułkowicachwiosna 2011 r.
2.Gminny Turniej EkologicznyZSZiO kl. VI szk. podst., kl. I-II gimn. ZSZiO w Sułkowicachwiosna 2011 r.(Czytaj więcej... | Oświata | Wynik: 1)

Informacje: Akcja odśnieżania dróg - zima 20010/2011
29-11-2010 o godz. 07:43:09 przez Jarek (1495 odsłon)
Informacje


(Czytaj więcej... | 17373 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 1)

Informacje: Bezpłatne porady prawne i obywatelskie
26-11-2010 o godz. 21:57:04 przez Jarek (558 odsłon)
Informacje
W dniach 29 listopada 2010 r. (poniedziałek) oraz 1 grudnia 2010 r. (środa) od godz. 7:30 do 15:30 w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Budynek „B”) prawnicy ze Stowarzyszenia Collegium Juvenum będą udzielać bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich (współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) dla Mieszkańców Gminy Sułkowice.

Mieszkańcy będą mogli otrzymać wsparcie od doświadczonych prawników w sferze prawa lub niełatwych zagadnień obywatelskich, takich jak np. sprawy konsumenckie, leczenie – opieka zdrowotna, pozbawienia wolności, niepełnosprawność.

Zapraszamy!


Piotr Pułka
/-/ Burmistrz


(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

  
WEBCAM

Biuletyn Informacji Publicznej

NSP 2011


Gazeta Gminna

·Aktualne wydania
·Numery archiwalne
·Napisz do KLAMRY


Straż Miejska

tel. 0 695 665 503Napisz do nas


Powiatowy Urząd Pracy

PRACA


Ogłoszenia
· Nabór pracowników
· Ochrona Środowiska
· Decyzje środowiskowe
·Zamówienia publiczne

WKU Oświęcim
logo WKU Oświęcim

Banner

Wrota Małopolski

Osrodek Pomocy Społecznej

Osrodek Kultury Sulkowice
Galeria Internat
Sułkowicka Izba Gospodarcza Warsztaty Szkolne ZSZiO w Sułkowicach Zespół Szkół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcace w Sułkowicach Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Zespol Placowek Oswiatowych w Rudniku

Szkoła Podstawowa w Biertowicach

Uczniowski Klub Sportowy w Krzywaczce

Zwiazek Powiatow Polskich


Nagrody dla Gminy Sułkowice


Cyfrowy Urząd
* Cyfrowy Urząd
Tu znajdziesz opisy co, jak i gdzie załatwić w naszym urzędzie

* Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nasze insygnia

Nasze insygniaPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.53 sekund