Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Urzad Miejski w Sulkowicach: Obwieszczenia Burmistrza

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Środowisko: Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
04-03-2011 o godz. 12:27:59 przez Jarek (1352 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza
Sułkowice, dnia 03.03.2011 r.
GP.7624-1/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 01.03.2010 r., na wniosek Pana Mariusza Borowskiego; Pracownia Projektowa F-11; 31-521 Kraków, ul. Grochowska 6B, pełnomocnika Inwestora: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"rozbiórce i budowie mostu na rzece Skawinka w m. Biertowice w km 67+803 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej."


(Czytaj więcej... | 1529 bajtów więcej | Środowisko | Wynik: 0)

Informacje: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice
26-11-2010 o godz. 14:29:30 przez Jarek (843 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza
Sułkowice, 26.11.2010 r.


OBWIESZCZENIE

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice
w zakresie wyznaczenia usług sportu i rekreacji -
wyciągi i trasy narciarskie wraz z zapleczem techniczno – socjalnym

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLII/329/2010 z dnia 25 lutego roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice:

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice w Gminie Sułkowice:

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 6 grudnia 2010 r.  do 4 stycznia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 pok. nr 113 (Sala konferencyjna), w godz. od 10ºº do 12ºº.(Czytaj więcej... | 5267 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań ...
29-10-2010 o godz. 15:29:11 przez Jarek (729 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza
Sułkowice, 29.10.2010 r.
  
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
 o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach  uchwały  nr  XLV/355/10 z dnia 29 marca 2010 r. 

W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice.

Przedmiotem zmiany Studium będzie:

wyznaczenie terenów usług komercyjnych - turystyka i gastronomia.(Czytaj więcej... | 2017 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 5)

Informacje: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice
27-07-2010 o godz. 15:44:50 przez Jarek (771 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza

27.07.2010 r.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych.


(Czytaj więcej... | 2048 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 2.5)

Informacje: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sułkowice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice.
08-04-2010 o godz. 15:30:02 przez Jarek (820 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza
09 kwiecień 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice, Gmina Sułkowice.(Czytaj więcej... | 2057 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 3.66)

Informacje: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sułkowice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik
19-02-2010 o godz. 13:20:58 przez Jarek (944 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice.


(Czytaj więcej... | 2529 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Biertowice
19-02-2010 o godz. 13:15:12 przez Jarek (830 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice w granicach administracyjnych(Czytaj więcej... | 2171 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany
09-06-2009 o godz. 10:26:58 przez Jarek (1023 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Sułkowice
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułkowice


Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami) a także stosownie do Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr IX/55/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  
Zmiana studium obejmuje całość obszaru gminy Sułkowice w granicach administracyjnych.(Czytaj więcej... | 3211 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 5)

Środowisko: Przystąpienie do opracowania Prognozy oddziaływania na
26-01-2009 o godz. 10:47:51 przez Jarek (943 odsłon)
Obwieszczenia Burmistrza
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice.
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)

 

(Czytaj więcej... | 2385 bajtów więcej | Środowisko | Wynik: 0)

  
WEBCAM

Biuletyn Informacji Publicznej

NSP 2011


Gazeta Gminna

·Aktualne wydania
·Numery archiwalne
·Napisz do KLAMRY


Straż Miejska

tel. 0 695 665 503Napisz do nas


Powiatowy Urząd Pracy

PRACA


Ogłoszenia
· Nabór pracowników
· Ochrona Środowiska
· Decyzje środowiskowe
·Zamówienia publiczne

WKU Oświęcim
logo WKU Oświęcim

Banner

Wrota Małopolski

Osrodek Pomocy Społecznej

Osrodek Kultury Sulkowice
Galeria Internat
Sułkowicka Izba Gospodarcza Warsztaty Szkolne ZSZiO w Sułkowicach Zespół Szkół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcace w Sułkowicach Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Zespol Placowek Oswiatowych w Rudniku

Szkoła Podstawowa w Biertowicach

Uczniowski Klub Sportowy w Krzywaczce

Zwiazek Powiatow Polskich


Nagrody dla Gminy Sułkowice


Cyfrowy Urząd
* Cyfrowy Urząd
Tu znajdziesz opisy co, jak i gdzie załatwić w naszym urzędzie

* Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nasze insygnia

Nasze insygniaPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.23 sekund