Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Urzad Miejski w Sulkowicach: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Środowisko: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody ...
22-03-2011 o godz. 13:56:46 przez Jarek (739 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Sułkowice, dnia 18.03.2011r
 GP.6220.2.2011

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 08.03.2011 r.
Pana Rafała Kaźmierczak 31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 24/39

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„BUDOWA WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI ZLOKALIZOWANEGO
W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632”,


zlokalizowanego na działce nr 3632, położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice; oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 3632 położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice.

(Czytaj więcej... | 2843 bajtów więcej | Środowisko | Wynik: 0)

Informacje: Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ...
10-11-2010 o godz. 19:52:26 przez Jarek (659 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowychPostanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie stacji paliw nr 4222 w Biertowicach w gminie Sułkowice, znajdującej się przy drodze nr 52, w granicach działek nr ew. 9/3 i 19/1, AM-1, obręb Biertowice.

Pełna treść postanownienia w formacie PDF

(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Decyzja w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia - rozbiórka i budowie mostu na rzece Dwór w m. Krzywaczka
26-10-2010 o godz. 14:43:48 przez Jarek (559 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Sułkowice, dnia 22.10.2010 r..

Znak: GP.7624-2/10.


DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Borowskiego; Pracownia Projektowa F-11; 31-521 Kraków, ul. Grochowska 6B, pełnomocnika Inwestora: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.


Stwierdzam


brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
„rozbiórce i budowie mostu na rzece Dwór w m. Krzywaczka w km 71+223 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej.”(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Decyzja w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
22-10-2010 o godz. 17:28:11 przez Jarek (590 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Sułkowice, dnia 21.10.2010 r..
Znak: GP.7624-1/10.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Borowskiego; Pracownia Projektowa F-11; 31-521 Kraków, ul. Grochowska 6B, pełnomocnika Inwestora: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

stwierdzam

 
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
„rozbiórce i budowie mostu na rzece Skawinka w m. Biertowice w km 67+803 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej.”

Pełna treść decyzji wraz z uzasadnieniem  


Załącznik nr 1 do decyzji

Załącznik nr 2 do decyzji


(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
17-09-2010 o godz. 12:50:06 przez Jarek (647 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbiórce i budowie mostu na rzece Dwór w m. Krzywaczka w km 71+223 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej.”

(Czytaj więcej... | 2347 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Wszczęcie postępowania w sprawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - przebudowa stacji paliw w Biertowicach
16-09-2010 o godz. 11:37:39 przez Jarek (633 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Sułkowice, dnia 15.09.2010r

GP.7624-6/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 26.08.2010 r.- uzupełniony 15.09.2010 r. Pana Piotra Kociołek; AGP-1 s.c. Piotr Kociołek & Joanna Balasińska; 53-320 Wrocław, ul. Wandy 7/28

Inwestora: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie stacji paliw nr 4222 w Biertowicach w gminie Sułkowice, znajdującej się przy drodze nr 52, w granicach działek nr ew. 9/3 i 19/1, AM-1, obręb Biertowice.”

zlokalizowanego na działkach nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice; oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;


(Czytaj więcej... | 3272 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesięwzięcia
27-08-2010 o godz. 12:20:12 przez Jarek (578 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych 
Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbiórce i budowie mostu na rzece Skawinka w m. Biertowice w km 67+803 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej.”

(Czytaj więcej... | 2207 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
05-05-2010 o godz. 08:14:22 przez Jarek (542 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Sułkowice, dnia 28.04.2010r
GP.7624-4/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 22.04.2010 r.- uzupełniony 26.04.2010 r. Pana Stanisław Kowalówka 32-070 Czernichów 496, pełnomocnika
Inwestora: Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

Kanalizacja sanitarna miejscowości Rudnik – etap III

budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200PVC wraz z przyłączami kanalizacyjnymi Ø160PVC na działkach nr: 1152/4, 1156, 1157, 1158/1, 1159/23, 1159/24, 1159/16, 1159/10, 1133 położonych w miejscowości Biertowice oraz na działkach nr: 2825/1, 2825/2, 2826, 2824, 2829/1 położonych w miejscowości Rudnik – gmina Sułkowice.(Czytaj więcej... | 3002 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
26-04-2010 o godz. 17:18:21 przez Jarek (1018 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Sułkowice, dnia 26.04.2010r
GP.7624-3/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 08.04.2010 r.- uzupełniony 23.04.2010 r. Pana Jerzego Drobniak
Firma „PROJBUD”, 32-031 Mogilany, ul. Zakopiańska 126, pełnomocnika
Inwestora: Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie chodników szerokości 2,00m w km 72+192,00 – 72+239,86 (długości 47,86m) i w km 72+231,97 – 72+287,97 (długości 47,30m), z wyłączeniem zjazdów oraz budowa 2 zatok autobusowych szerokości 3,00 w km 72+192,00 – 72+236,33 i w km 72+231,97 – 72+287,97 przy drodze krajowej nr 52 B-Biała – Głogoczów, na działce nr 75/2, Obręb Krzywaczka [Nr 0003]”,


zlokalizowanego na działce nr 75/2, położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice;
oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 75/2 położonej w Krzywaczce, gmina Sułkowice(Czytaj więcej... | 3226 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
29-03-2010 o godz. 15:05:42 przez Jarek (737 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowychSułkowice, dnia 25.03.2010r
GP.7624-1/10

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a   s i ę,

że na wniosek z dnia 22.02.2010 r.- uzupełniony 09.03.2010 r., 15.03.2010 r. i 25.03.2010 r. Pana Mariusza Borowskiego; Pracownia Projektowa F-11; 31-521 Kraków, ul. Grochowska 6B , pełnomocnika

Inwestora: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

"rozbiórce i budowie mostu na rzece Skawinka w m. Biertowice w km 67+803 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej."

(Czytaj więcej... | 3323 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 1)

Informacje: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
29-03-2010 o godz. 14:36:05 przez Jarek (679 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych

Sułkowice, dnia 25.03.2010r
 GP.7624-2/10

 ZAWIADOMIENIE
 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 22.02.2010 r.- uzupełniony 09.03.2010 r. i 25.03.2010 r. Pana Mariusza Borowskiego; Pracownia Projektowa F-11; 31-521 Kraków, ul. Grochowska 6B, pełnomocnika Inwestora:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"rozbiórce i budowie mostu na rzece Dwór w m. Krzywaczka w km 71+223 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej."

(Czytaj więcej... | 3430 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
16-03-2010 o godz. 18:51:17 przez Jarek (573 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowychZawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„rozbiórce i budowie mostu na rzece Dwór w m. Krzywaczka w km 71+223 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej.”


(Czytaj więcej... | 3617 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
16-03-2010 o godz. 18:50:05 przez Jarek (578 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowychZawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„rozbiórce i budowie mostu na rzece Skawinka w m. Biertowice w km 67+803 drogi krajowej nr 52 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej.”


(Czytaj więcej... | 3756 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Decyzja w sprawie budowy zbiornika wodnego w Sułowicach
14-07-2009 o godz. 08:42:44 przez kuba (977 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych

 
Sułkowice, dnia 14.07.2009 r.

GP. 7624-2/09

OBWIESZCZENIE

       Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 13.07.2009 r. na wniosek: Gminy Sułkowice, 32-440 Sułkowice, Rynek 1
wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie zbiornika wodnego w Sułkowicach. Budowie zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach wraz z odcinkową regulacją potoku Gościbia”


(Czytaj więcej... | 1559 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Obwieszczenie GP.7624-2/09 o wszczęciu postępowania
12-06-2009 o godz. 14:14:17 przez Jarek (916 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Obwieszczenie GP.7624-2/09 o wszczęciu postępowania
 „Budowa zbiornika wodnego w Sułkowicach. Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach wraz z odcinkową regulacją potoku Gościbia.”


Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Budowa zbiornika wodnego w Sułkowicach. Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach wraz z odcinkową regulacją potoku Gościbia”(Czytaj więcej... | 3138 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Aktualności: Decyzja GP.7624-1/09 - Budowa drogi
22-05-2009 o godz. 10:28:57 przez kuba (694 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzja GP.7624-1/09
„Budowia drogi serwisowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów do działek nr 137, 138, 139 położonych w miejscowości Krzywaczka

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Budowie drogi serwisowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów do działek nr 137, 138, 139 położonych w miejscowości Krzywaczka dla potrzeb obsługi komunikacyjnej projektowanego składu materiałów budowlanych, budynku biurowego, sklepu, hali magazynowej, parkingu”
planowanego na działkach nr 131/2, 132/2, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 128 / droga gminna /, 75/1 / droga krajowa / położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice, działki przyległe do inwestycji nr 131/1, 132/1, 133/1, 143 położone w Krzywaczce(Czytaj więcej... | 3447 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)

Informacje: Postanowienie GP.7624-1/09 - budowa drogi
30-04-2009 o godz. 12:57:35 przez Jarek (707 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Postanowienie GP.7624-1/09
 „Budowie drogi serwisowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów do działek nr 137, 138, 139 położonych w miejscowości Krzywaczka.

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :
„Budowie drogi serwisowej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała – Głogoczów do działek nr 137, 138, 139 położonych w miejscowości Krzywaczka dla potrzeb obsługi komunikacyjnej projektowanego składu materiałów budowlanych, budynku biurowego, sklepu, hali magazynowej, parkingu.”
planowanego na działkach nr 131/2, 132/2, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 128 / droga gminna /, 75/1 / droga krajowa / położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice,
działki przyległe do inwestycji nr 131/1, 132/1, 133/1, 143 położone w Krzywaczce;
(Czytaj więcej... | 4495 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 1)

Informacje: Decyzja GP.7624-6/08 - Rozbudowa oczyszczalni
30-04-2009 o godz. 12:42:51 przez Jarek (862 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych

Decyzja GP.7624-6/08
„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, gm. Sułkowice na terenie dz. nr ew. 9/11, 20/1, 20/2, 21/1 i 21/2 obręb Biertowice”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, gm. Sułkowice na terenie dz. nr ew. 9/11, 20/1, 20/2, 21/1 i 21/2 obręb Biertowice”
na działkach położonych w Biertowicach gmina Sułkowice.
Inwestycja nie będzie oddziaływać na inne niż w/w działki(Czytaj więcej... | 2601 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Środowisko: Obwieszczenie GP.7624-6/08 o wszczęciu postępowania
20-03-2009 o godz. 22:35:13 przez Jarek (864 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych

 

Obwieszczenie GP.7624-6/08 o wszczęciu postępowania:

- „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, gm. Sułkowice”

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, gm. Sułkowice”(Czytaj więcej... | 3601 bajtów więcej | Środowisko | Wynik: 0)

Informacje: Decyzja GP.7624-2/08
04-07-2008 o godz. 14:17:01 przez Jarek (790 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowychDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Budowa stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem usługowym, zapleczem obsługi technicznej pojazdów, zjazdem publicznym i infrastrukturą techniczną”
na działce numer 3/4 położonej w Rudniku, gmina Sułkowice;(Czytaj więcej... | 1765 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Środowisko: Decyzja GP.7624-1/08
19-05-2008 o godz. 15:06:43 przez Jarek (767 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

"Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich"

dotyczącego

"Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690"

na działkach: nr 1094, 1132/4, 1133 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;
nr 1, 2, 3, 9, 15 położonych w Rudniku, gmina Sułkowice


(Czytaj więcej... | 2146 bajtów więcej | Środowisko | Wynik: 0)

Środowisko: Zawiadomienie GP.7624-2/08
14-04-2008 o godz. 11:15:45 przez Jarek (872 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowychZawiadomienie GP.7624-2/08 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
"Budowa stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem usługowym, zapleczem obsługi technicznej pojazdów, zjazdem publicznym i infrastrukturą techniczną"

(Czytaj więcej... | 2754 bajtów więcej | Środowisko | Wynik: 0)

Informacje: Postanowienie GP.7624-1/08
21-03-2008 o godz. 08:01:03 przez Jarek (794 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych„Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956, 957, 975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich” dotyczącego
„Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690”.

(Czytaj więcej... | 4222 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zawiadomienie GP.7624-1/08
15-02-2008 o godz. 13:12:45 przez Jarek (736 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Zawiadomienie GP.7624-1/08 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

 "Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich"

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne i wystąpiono do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

"Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich" dotyczącego "Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690"

(Czytaj więcej... | 4332 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Postanowienie GP.7624-5/07
04-02-2008 o godz. 14:20:31 przez Jarek (956 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Postanowienie GP.7624-5/07

"Przyłącz wody opadowej z obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 3/6, 4/1, 3/2, 3/7, 4/2 do potoku Piegzówka"

Postanowienie w sprawie zwolnienia inwestora z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:
 "Przyłącz wody opadowej z obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 3/6, 4/1, 3/2, 3/7, 4/2 w Rudniku do potoku Piegzówka"(Czytaj więcej... | 3523 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Decyzja GP.7624-12/07
14-01-2008 o godz. 15:12:51 przez Jarek (799 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzja GP.7624-12/07

- "Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice"


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
"Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice"

na działkach:nr 627, 1088, 1089/2, 1090, 1091, 735/1, 733, 729, 728, 734/2, 734/1, 1167, 1069, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063/4, 1063/3, 1062, 1059, 1040/3, 1040/4, 1070, 1056, 1057/1, 1057/2, 1058, 1048/2, 1048/3, 1047/2 położonych w Biertowicach(Czytaj więcej... | 2812 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Postanowienie GP.7624-12/07
04-01-2008 o godz. 20:55:54 przez Jarek (815 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowychPostanowienie w sprawie zwolnienia inwestora z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:


"Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice"(Czytaj więcej... | 3223 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Decyzja GP.7624-4/07
03-01-2008 o godz. 08:08:49 przez Jarek (1556 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowychDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Kanalizacja sanitarna Miejscowości Sułkowice – Etap V
Magistrala wodociągowa ø 250 - przebudow


(Czytaj więcej... | 1866 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Postanowienie GP.7624-4/07
24-12-2007 o godz. 10:22:03 przez Jarek (835 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
 „Kanalizacja sanitarna Miejscowości Sułkowice – Etap V

Magistrala wodociągowa ø 250 - przebudowa”

Postanowienie w sprawie zwolnienia inwestora z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:
 „Kanalizacja sanitarna Miejscowości Sułkowice – Etap V
Magistrala wodociągowa ø 250 - przebudowa”(Czytaj więcej... | 3352 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 5)

Informacje: Postanowienie GP.7624-6/07
24-12-2007 o godz. 10:14:52 przez Jarek (862 odsłon)
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Postanowienie GP.7624-6/07

 „Kanalizacja sanitarna Miejscowości Rudnik”

Postanowienie w sprawie zwolnienia inwestora z obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia:
„Kanalizacja sanitarna Miejscowości Rudnik”
na działkach położonych w Biertowicach, Rudniku i w Sułkowicach, gmina Sułkowice.(Czytaj więcej... | 3146 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

  
WEBCAM

Biuletyn Informacji Publicznej

NSP 2011


Gazeta Gminna

·Aktualne wydania
·Numery archiwalne
·Napisz do KLAMRY


Straż Miejska

tel. 0 695 665 503Napisz do nas


Powiatowy Urząd Pracy

PRACA


Ogłoszenia
· Nabór pracowników
· Ochrona Środowiska
· Decyzje środowiskowe
·Zamówienia publiczne

WKU Oświęcim
logo WKU Oświęcim

Banner

Wrota Małopolski

Osrodek Pomocy Społecznej

Osrodek Kultury Sulkowice
Galeria Internat
Sułkowicka Izba Gospodarcza Warsztaty Szkolne ZSZiO w Sułkowicach Zespół Szkół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcace w Sułkowicach Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Zespol Placowek Oswiatowych w Rudniku

Szkoła Podstawowa w Biertowicach

Uczniowski Klub Sportowy w Krzywaczce

Zwiazek Powiatow Polskich


Nagrody dla Gminy Sułkowice


Cyfrowy Urząd
* Cyfrowy Urząd
Tu znajdziesz opisy co, jak i gdzie załatwić w naszym urzędzie

* Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nasze insygnia

Nasze insygniaPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.49 sekund