Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Urzad Miejski w Sulkowicach: Oświata - uchwały Rady Miejskiej

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Oświata: Uchwała Nr XLIII/339/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych
20-04-2010 o godz. 08:53:26 przez Jarek (1108 odsłon)
Oświata - uchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR XLIII/339/2010
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych
placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.


(Czytaj więcej... | 2199 bajtów więcej | Oświata | Wynik: 1)

Oświata: Uchwała Nr XL/315/09 w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
29-12-2009 o godz. 15:59:56 przez Jarek (958 odsłon)
Oświata - uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr XL/ 315 /09
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 26 listopada 2009 r.


w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice.(Czytaj więcej... | 6596 bajtów więcej | Oświata | Wynik: 0)

Oświata: Uchwała Nr XXX/230/09 w sprawie założenia Gimnazjum w Rudniku
07-09-2009 o godz. 11:28:03 przez Jarek (895 odsłon)
Oświata - uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr XXX/230/09
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 24 lutego 2009 r.


w sprawie założenia Gimnazjum w Rudniku.(Czytaj więcej... | 1868 bajtów więcej | Oświata | Wynik: 5)

Oświata: Uchwała Nr XXII/177/08 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ...
07-09-2009 o godz. 11:07:38 przez Jarek (799 odsłon)
Oświata - uchwały Rady Miejskiej
Uchwała Nr XXII/177/08
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 28 sierpnia 2008 r.


w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice.(Czytaj więcej... | 1921 bajtów więcej | Oświata | Wynik: 0)

Oświata: Uchwała Nr XXIII/186/08 - podział środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli...
18-11-2008 o godz. 09:25:31 przez Jarek (1005 odsłon)
Oświata - uchwały Rady MiejskiejUchwała Nr XXIII/186/08
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym.

(Czytaj więcej... | 2196 bajtów więcej | Oświata | Wynik: 0)

Oświata: Uchwała Nr XX/155/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowi
05-05-2010 o godz. 12:08:54 przez Jarek (732 odsłon)
Oświata - uchwały Rady Miejskiej
Uchwała Nr XX/155/08
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie      określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) –  
po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty,

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:(Czytaj więcej... | 2038 bajtów więcej | Oświata | Wynik: 0)

Oświata: Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.
02-01-2008 o godz. 12:05:35 przez Jarek (1116 odsłon)
Oświata - uchwały Rady Miejskiej
Uchwała Nr XIV/98/07
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych.


(Czytaj więcej... | 2228 bajtów więcej | Oświata | Wynik: 0)

Oświata: Uchwała Nr IX/57/07 regulamin gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli...
13-09-2007 o godz. 13:57:13 przez Jarek (1201 odsłon)
Oświata - uchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA Nr IX/57/07
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami placówek oświatowych na terenie Gminy Sułkowice.

(Czytaj więcej... | 2138 bajtów więcej | Oświata | Wynik: 0)

Oświata: Uchwała Nr XXXIX/173/2000 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz wymiaru zajęć pedagogów i psychol
05-05-2010 o godz. 13:07:50 przez Jarek (748 odsłon)
Oświata - uchwały Rady MiejskiejDokument do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXIX/173/2000 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz wymiaru zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach


(Czytaj więcej... | Oświata | Wynik: 0)

  
WEBCAM

Biuletyn Informacji Publicznej

NSP 2011


Gazeta Gminna

·Aktualne wydania
·Numery archiwalne
·Napisz do KLAMRY


Straż Miejska

tel. 0 695 665 503Napisz do nas


Powiatowy Urząd Pracy

PRACA


Ogłoszenia
· Nabór pracowników
· Ochrona Środowiska
· Decyzje środowiskowe
·Zamówienia publiczne

WKU Oświęcim
logo WKU Oświęcim

Banner

Wrota Małopolski

Osrodek Pomocy Społecznej

Osrodek Kultury Sulkowice
Galeria Internat
Sułkowicka Izba Gospodarcza Warsztaty Szkolne ZSZiO w Sułkowicach Zespół Szkół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcace w Sułkowicach Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Zespol Placowek Oswiatowych w Rudniku

Szkoła Podstawowa w Biertowicach

Uczniowski Klub Sportowy w Krzywaczce

Zwiazek Powiatow Polskich


Nagrody dla Gminy Sułkowice


Cyfrowy Urząd
* Cyfrowy Urząd
Tu znajdziesz opisy co, jak i gdzie załatwić w naszym urzędzie

* Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nasze insygnia

Nasze insygniaPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.24 sekund