Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Urzad Miejski w Sulkowicach: ogłoszenia

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Informacje: Przetarg ograniczony na wynajem lokali w budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Sułkowicach
17-03-2011 o godz. 13:23:22 przez Jarek (1292 odsłon)
ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg ograniczony na wynajem lokali znajdujących się na I piętrze budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 9, na działce nr 140/1 o łącznej powierzchni 21,46 m2 wraz z udziałem w poczekalni i WC wynoszącym 9,38 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2011 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.


(Czytaj więcej... | 1860 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik
01-12-2010 o godz. 11:33:03 przez Jarek (948 odsłon)
ogłoszenia
Sułkowice, dnia 01 grudnia 2010 r.

BURMISTRZ
SUŁKOWIC

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik
w jej granicach administracyjnych.


(Czytaj więcej... | 2302 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka
01-12-2010 o godz. 11:26:51 przez Jarek (971 odsłon)
ogłoszenia
Sułkowice, dnia 01 grudnia 2010 r.
BURMISTRZ
SUŁKOWIC

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka
w jej granicach administracyjnych
(Czytaj więcej... | 2507 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 5)

Informacje: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik
06-10-2010 o godz. 13:26:12 przez Jarek (731 odsłon)
ogłoszenia


Sułkowice, 06.10.2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza ze strefą sanitarną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLI/326/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice:


(Czytaj więcej... | 3629 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach zatrudni Asystenta Rodzin
10-08-2010 o godz. 14:54:19 przez Jarek (942 odsłon)
ogłoszeniaOśrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach w ramach Projektu „Aktywni razem”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

zatrudni  ASYSTENTA RODZINY


Zatrudnienie na umowę zlecenie: 64 godzin.

Pełna treść ogłoszenia


(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 2)

Aktualności: Ogłoszenie o pogotowiu przeciwpowodziowym na terenie Powiatu Myślenickiego
02-06-2010 o godz. 10:00:08 przez Darek (557 odsłon)
ogłoszenia
Decyzja
Starosty Myślenickiego

o ogłoszeniu Pogotowia Przeciwpowodziowego
na terenie Powiatu Myślenickiego


Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wód na rzekach oraz pogarszającą się sytuacją pogodową na terenie powiatu myślenickiego

ogłaszam stan
POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO
na obszarze POWIATU MYŚLENICKIEGO


Starosta
(-) Józef Tomal

Myślenice, dnia 2 czerwca 2010 r., godz. 8:00.


(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 4)

Informacje: Pomóżmy sąsiadom z Lanckorony
24-05-2010 o godz. 16:40:20 przez Jarek (647 odsłon)
ogłoszenia
W związku z katastrofalnymi skutkami powodzi w sąsiedniej gminie Lanckorona prosimy o wsparcie dla jej mieszkańców.

Gmina Lanckorona uruchomiła specjalne konto bankowe na które można przekazywać wpłaty na pomoc dla poszkodowanych.Gmina Lanckorona - Urząd Gminy

Nr rachunku: 05 1020 2430 0000 8102 0045 4678

z dopiskiem: Pomoc poszkodowanym przez osuwiska w gminie Lanckorona


 
(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu usytuowanego w budynku przystanku PKS w Sułkowicach-Rynku
03-03-2010 o godz. 11:44:57 przez Jarek (749 odsłon)
ogłoszenia
O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 11 m2 usytuowanym w budynku przystanku PKS w Sułkowicach-Rynku, stanowiącym własność Gminy Sułkowice, na okres 5 lat z możliwością przedłużania na lata kolejne.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.04.2010 r. o godz.10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.(Czytaj więcej... | 1725 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie wiejskie - Krzywaczka
15-02-2010 o godz. 20:41:56 przez Jarek (815 odsłon)
ogłoszenia

Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Krzywaczka
zapraszają mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE,

które odbędzie się w dniu
21 lutego 2010 roku
(niedziela) o godz. 12.30
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych
w Krzywaczce


(Czytaj więcej... | 919 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie wiejskie - Rudnik
15-02-2010 o godz. 20:37:26 przez Jarek (728 odsłon)
ogłoszenia

Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Rudnik
zapraszają mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE,

które odbędzie się w dniu
21 lutego 2010 roku
(niedziela) o godz. 10.00
w OSP Rudnik


(Czytaj więcej... | 924 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie wiejskie - Harbutowice
08-02-2010 o godz. 13:09:30 przez Jarek (732 odsłon)
ogłoszenia
Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Harbutowice
zapraszają mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE,

które odbędzie się w dniu

14 lutego 2010 roku
(niedziela) o godz. 12.30
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych
w Harbutowicach


(Czytaj więcej... | 969 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 5)

Informacje: Zebranie wiejskie - Biertowice
08-02-2010 o godz. 13:07:41 przez Jarek (791 odsłon)
ogłoszenia

Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Biertowice
zapraszają mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE,

które odbędzie się w dniu

14 lutego 2010 roku
(niedziela) o godz. 17.00
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach


(Czytaj więcej... | 986 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Konsultacje w sprawie zmiany nazwy ul. Wolności
11-09-2009 o godz. 13:33:51 przez Jarek (981 odsłon)
ogłoszenia

 Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że w dniach 15- 22 września 2009 r.
przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w mieście Sułkowice w sprawie zamiaru zmiany nazwy ulicy Wolności w Sułkowicach na ulicę Janusza Światłonia.
 
Prosi się Mieszkańców o udział w konsultacjach poprzez wypełnianie ankiet dostępnych w Urzędzie Miejskim oraz ankiety internetowej na stronie internetowej Gminy.
 Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 1)

Aktualności: Zebranie wiejskie - Rudnik
27-07-2009 o godz. 20:38:28 przez Jarek (721 odsłon)
ogłoszenia

KOMUNIKAT


Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Rudnik


zapraszają Mieszkańców na


ZEBRANIE WIEJSKIE,


które odbędzie się w dniu
02 sierpnia 2009 r. (niedziela) o godz. 10.00
w budynku OSP Rudnik(Czytaj więcej... | 532 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)

Aktualności: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
21-07-2009 o godz. 14:52:19 przez Jarek (999 odsłon)
ogłoszenia
WYKAZ
nieruchomości położonych w Sułkowicach, stanowiących własność gminy Sułkowice przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.(Czytaj więcej... | 1251 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)

Aktualności: Dyżur powodziowy
25-06-2009 o godz. 19:53:21 przez Jarek (693 odsłon)
ogłoszenia

W związku z zagrożeniem powodziowym
 w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach uruchomiony został w dniu 25.06.2009r.

DYŻUR POWODZIOWY

kontakt:

tel. 012 273-20-75
fax. 012 272-14-22

Dyżur będzie pełniony aż do ustania zagrożenia.


(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)

Informacje: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
16-06-2009 o godz. 13:31:58 przez Jarek (735 odsłon)
ogłoszenia

W Y K A Z


nieruchomości gruntowych położonych w Sułkowicach, stanowiących
własność gminy Sułkowice przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu
ograniczonego / dotyczy wyłącznie właścicieli działek sąsiednich /.


(Czytaj więcej... | 1198 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Informacja Burmistrza Gminy Sułkowice w sprawie podziału Ośrodka Kultury w Sułkowicach
02-04-2009 o godz. 14:06:15 przez Jarek (1349 odsłon)
ogłoszenia

INFORMACJA
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 31 marca 2009 r.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 2, art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz z uchwałą Nr XXXII/250/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury z siedzibą w Sułkowicach na Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach i Miejską Bibliotekę Publiczną w Sułkowicach

informuję, iż z dniem 01 sierpnia 2009 r. zamierza się podzielić samorządową instytucję kultury – Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach na Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach i Miejską Bibliotekę Publiczną w Sułkowicach.(Czytaj więcej... | 7137 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie mieszkanców Krzywaczki
17-03-2009 o godz. 08:05:35 przez Jarek (719 odsłon)
ogłoszenia

KOMUNIKAT


     Burmistrz Gminy Sułkowice i Sołtys Sołectwa Krzywaczka zapraszają mieszkańców na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się w dniu 22 marca 2009 roku (niedziela)    o godz. 12:30 w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce.


(Czytaj więcej... | 717 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie mieszkańców Sułkowic
11-02-2009 o godz. 07:01:43 przez Jarek (719 odsłon)
ogłoszenia

Burmistrz Gminy Sułkowice
oraz Przewodniczący Rady Osiedla
zapraszają Mieszkańców Sułkowic

na ZEBRANIE,

które odbędzie się w dniu
18 lutego 2009 roku
(środa) o godz. 17.00
w Starej Szkole w Rynku.(Czytaj więcej... | 536 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
23-01-2009 o godz. 20:03:26 przez Jarek (1008 odsłon)
ogłoszenia
Zarządzenie Nr 6/09
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 23.01.2009 r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, propagowania rodzimych tradycji,  przeciwdziałania patologiom społecznym w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

(Czytaj więcej... | 3260 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
12-01-2009 o godz. 13:32:46 przez Jarek (882 odsłon)
ogłoszenia
W Y K A Z


nieruchomości zabudowanych położonych w Sułkowicach, stanowiących własność gminy Sułkowice przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.(Czytaj więcej... | 2210 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Informacja dla mieszkańców Krzywaczki w sprawie zapłaty IV raty podatku
07-11-2008 o godz. 14:29:16 przez Jarek (745 odsłon)
ogłoszenia  Urząd Miejski w Sułkowicach informuje mieszkańców wsi Krzywaczka,  że IV rata podatku  nie  będzie  przyjmowana przez  Sołtysa.
  Należności  podatkowe  należy  wpłacać  w  kasie  Urzędu Miejskiego w Sułkowicach w godzinach pracy Urzędu.

Termin płatności IVraty podatku upływa dnia 15 listopada 2008r.

(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości
07-11-2008 o godz. 12:22:13 przez Jarek (734 odsłon)
ogłoszeniaBurmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice położonej w Sułkowicach przy ul. Kowalskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 3327/1 o pow. 1513 m. kw. Nieruchomość ta ze względu na brak dojazdu może być wydzierżawiona jedynie właścicielom działek sąsiednich, na działalność związaną z produkcją, np. magazynowanie towarów. Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2008r o godz.10-tej w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

(Czytaj więcej... | 1612 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Wykaz lokali przeznaczonych w najem...
06-11-2008 o godz. 10:13:37 przez Jarek (841 odsłon)
ogłoszenia 
Wykaz lokali położonych w budynku stanowiącym własność gminy
Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu
/Ośrodek Zdrowia – II piętro /. 
 

(Czytaj więcej... | 1942 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Informacja Starosty Myślenickiego - aktualizacja Ksiąg Wieczystych
20-08-2008 o godz. 11:08:01 przez Jarek (1163 odsłon)
ogłoszeniaStarosta Myślenicki działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2007r, Nr 191 poz. 1365 ze zm.) informuje mieszkańców powiatu myślenickiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

(Czytaj więcej... | 1151 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę
19-08-2008 o godz. 14:42:09 przez Jarek (860 odsłon)
ogłoszenia
W Y K A Z


nieruchomości gruntowych położonych w Sułkowicach, stanowiących własność gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w dzierżawę w trybie przetargu  ograniczonego /dotyczy wyłącznie właścicieli działek sąsiednich/.
(Czytaj więcej... | 1418 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Bezpłatne badania mammograficzne
27-06-2008 o godz. 07:52:31 przez Jarek (794 odsłon)
ogłoszenia
Burmistrz Gminy Sułkowice informuje o możliwości skorzystania z
bezpłatnych badań mammograficznych.

Badania odbywać się będą w dniach 21 i 22 lipca 2008r. Mammobus zostanie zainstalowany przy budynku

Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, ul. Szkolna 9. Bezpłatnymi badaniami będą objęte panie w wieku 50-69 lat.

Rejestracja telefoniczna  tel. (012) 273-21-73.(Czytaj więcej... | 3046 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Szczepienia przeciwko meningokokom
26-05-2008 o godz. 17:28:02 przez Jarek (856 odsłon)
ogłoszenia
I   N   F   O   R   M   A   C   J   A
Szczepienia przeciwko meningokokom

Burmistrz Gminy Sułkowice oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach informują, że od dnia 12 maja 2008r. prowadzone są bezpłatne szczepienia przeciwko meningokokom wywołującym sepsę.
Program szczepień  aktualnie adresowany jest do dzieci z roczników 2005 i 2006 zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Sułkowice.  Szczepienia prowadzone są przez Przychodnię Medycyny Rodzinnej  i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vitamed - po uprzedniej rejestracji.
Wszelkie informacje odnośnie szczepień można uzyskać pod numerami telefonów:

Przychodnia Medycyny Rodzinnej – 012  273-21-73 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Vitamed – 012  273-20-70


Pełn. Burmistrza ds. Rozw. Probl. Społ.
M. A. Kuchta(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

Informacje: Przypomnienie o wpłacie II-giej raty za sprzedaż alkoholu
15-05-2008 o godz. 08:02:08 przez Jarek (792 odsłon)
ogłoszenia
Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina Przedsiębiorcom, że 31 maja upływa termin płatności II raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

UM Ref. Spraw Obywatelskich(Czytaj więcej... | Informacje | Wynik: 0)

  
WEBCAM

Biuletyn Informacji Publicznej

NSP 2011


Gazeta Gminna

·Aktualne wydania
·Numery archiwalne
·Napisz do KLAMRY


Straż Miejska

tel. 0 695 665 503Napisz do nas


Powiatowy Urząd Pracy

PRACA


Ogłoszenia
· Nabór pracowników
· Ochrona Środowiska
· Decyzje środowiskowe
·Zamówienia publiczne

WKU Oświęcim
logo WKU Oświęcim

Banner

Wrota Małopolski

Osrodek Pomocy Społecznej

Osrodek Kultury Sulkowice
Galeria Internat
Sułkowicka Izba Gospodarcza Warsztaty Szkolne ZSZiO w Sułkowicach Zespół Szkół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcace w Sułkowicach Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Zespol Placowek Oswiatowych w Rudniku

Szkoła Podstawowa w Biertowicach

Uczniowski Klub Sportowy w Krzywaczce

Zwiazek Powiatow Polskich


Nagrody dla Gminy Sułkowice


Cyfrowy Urząd
* Cyfrowy Urząd
Tu znajdziesz opisy co, jak i gdzie załatwić w naszym urzędzie

* Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nasze insygnia

Nasze insygniaPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.41 sekund