XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Data: 10-03-2010 o godz. 09:27:20
Temat: Rada Gminy SułkowiceK O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XLIII nadzwyczajna  sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:
11 marca (czwartek) 2010 r.
w budynku dawnej szkoły podstawowej (Sułkowice, Rynek 6)
o godz. 16.00


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia XLII sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4. Przyjęcie protokołu z drugiego posiedzenia XLII sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
5. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
     1) nadania imienia Króla Kazimierza III Wielkiego Gimnazjum w Rudniku;
     2) przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice;
     3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
     4) wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu projektowanego odcinka drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów – „Beskidzkiej Drogi Integracyjnej”;
     5) przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice.
7.   Interpelacje i wnioski Radnych.
8.   Zapytania i wolne wnioski. 
9.   Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=995