Stowarzyszeni przy pączkach.
Data: 16-02-2010 o godz. 13:40:41
Temat: AktualnościSpotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu gminy.

Tłusty Czwartek w Sułkowicach odbył się pod znakiem spotkania z przedstawicielami wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy Sułkowice (szczegółowy ich wykaz znajdą Państwo w zakładce Organizacje pozarządowe). Przybyli więc prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicielki Stowarzyszenia Gospodyń oraz wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji sportowych oraz działających na rzecz szkół, PKPS, Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach, Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych ”KOLONIA” w Harbutowicach, a także Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”. W sumie w gminie działa 20 stowarzyszeń oraz 4 KGW.


       Celem spotkania w dniu 11 lutego 2010 r. było podsumowanie działalności organizacji w 2009 r. oraz rozmowa o planach na przyszłość. Burmistrz Piotr Pułka powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby mogło zabraknąć tych organizacji podczas takich imprez gminnych jak: Dni Gminy Sułkowice, Dożynki Powiatowe, czy Jarmark „Sułkowicka Jesień”. Zachęcał też do dyskusji o współpracy NGO’sów z władzami gminy. Pytał, jak może wspomóc działania stowarzyszeń w najbliższym roku. Przedstawił również krótką prezentację na temat dofinansowania działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy, podając zakres czterech ostatnich lat. Jak się okazuje od 2006 – 2009 r. kwota dotacji wzrosła do 137 %.
       Poruszony został również temat możliwości dofinansowania stowarzyszeń z PROW oraz ubiegania się o dotacje z małych projektów. Mogą się o nie ubiegać: osoby prawne, stowarzyszenia zarejestrowane w KRS - koła gospodyń, OSP, fundacje, instytucje kultury: biblioteki, muzea, orkiestry utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wspólnoty gruntowe, spółki utworzone na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, uczniowskie kluby sportowe, instytuty PAN, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki wodne, czy też SPZOZ. Istnieje możliwość refundacji części – (max 70%) poniesionych kosztów kwalifikowanych, a maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to kwota 25 tys. zł. (przy minimalnym projekcie 4,5 tys. zł). Realizacja może przebiegać w nie więcej niż 2 etapach, przy czym w drugim nie mniej niż 25% planowanej kwoty pomocy. Jeden beneficjent, w okresie programowania może otrzymać nie więcej niż 100 tys. zł. Jak zauważył wiceprezes organizacji, która pomaga w uzyskiwaniu takich dotacji czyli LGD „Między Dalinem i Gościbią” Adam Gumularz – „jest to kwestia pomysłu i przeanalizowania go z członkami danego stowarzyszenia. Za mało się kontaktujemy i za mało wiemy na temat planów – to trzeba zmienić”. Żeby uzyskać poradę w biurze LGD, trzeba najpierw zgłosić pracownikowi przybycie, by mógł ustalić spotkanie ze specjalistą.
       Prezes OSP Tadeusz Burda powiedział – „dobrze, że wróciła ta moda z kołami gospodyń wiejskich, bo te ‘babki’ robią coś dobrego dla społeczeństwa i dla samych siebie. Są pomocne innym. Był długi przestój – prawie 20 lat, a teraz to znowu drgnęło. Jestem wdzięczny zarządowi gminnemu, że to zobaczyli i nie przestają widzieć”.

Joanna Gatlik

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=974