Nabór na pracownika w OPS w Sułkowicach
Data: 15-02-2010 o godz. 15:54:13
Temat: Nabór pracownikówOśrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

w ramach Projektu „Krok w lepsze jutro”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet   VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja Zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudni:

ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w wymiarze 1 etat na czas określony od 01.03.2010 r. do 31.12.2011 r., na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej.


 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie średnie
  2. dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej,
 2. Wymagania dodatkowe:
  - mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. pomoc osobie niepełnosprawnej i jej rodzinie w załatwieniu niezbędnych spraw w instytucjach publicznych i organizacjach,
  2. pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny,
  3. włączanie osób niepełnosprawnych w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne, zdrowotne, zawodowe, społeczne i kulturalne,
  4. współpraca w poszukiwaniu możliwości pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
  5. współdziałanie i pomoc w podejmowaniu działań zmierzających do usuwania barier i ograniczeń,
  6. doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
  7. pomoc w zorganizowaniu uczestnictwa osoby niepełnosprawnej lub członka jej rodziny w zajęciach w ramach projektu,
 4. List motywacyjny, CV oraz kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 41.
 5. Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku można uzyskać pod numerem 12 272 - 50 -20, 12 272 – 50 – 21 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Sułkowice ul. Sportowa 41


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=971