posiedzenie Rady LGD ''Między Dalinem i Gościbią''
Data: 05-02-2010 o godz. 11:51:07
Temat: Lokalna Grupa Działania - aktualności
Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” (Załącznik do uchwały Nr II/4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia 9 grudnia 2008 r.) zwołuję kolejne posiedzenie Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią”, w dniu 12 lutego 2010 r. na godzinę 17.00. Posiedzenie odbędzie się w Izbie Tradycji przy Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Sułkowicach – 32-440 Sułkowice, Rynek 6.
Przedmiotem posiedzenia będzie dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze 1/2009, przeprowadzonym przez LGD „Miedzy Dalinem i Gościbią” w dniach od 29 grudnia 2009 r. do 26 stycznia 2010 r..


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD.
2. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
3. Analiza wniosku złożonego w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”
3.1. Analiza złożonego wniosku
3.2. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” – podjęcie uchwały
3.3. Ocena punktowa operacji według lokalnych kryteriów – podjęcie uchwały.
4. Analiza wniosków złożonych w działaniu „Małe Projekty”.
4.1. Analiza złożonych wniosków
4.2. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią” – podjęcie uchwał
4.3. Ocena punktowa operacji według lokalnych kryteriów – podjęcie uchwał.
4.4. Ustalenie listy rankingowej złożonych wniosków – podjęcie uchwały.    
5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady LGD
LGD Między Dalinem i Gościbią
mgr Piotr Pułka

Zawiadomienie w formacie PDFArtykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=963