Cykl konferencji powiatowych dla małopolskich dyrektorów szkół i wizytatorów KO
Data: 05-02-2010 o godz. 12:02:31
Temat: Informacje


Szkoła wobec szansy skutecznego wsparcia uczniów zdolnych
Cykl konferencji powiatowych dla małopolskich dyrektorów szkół i wizytatorów KO


Od 2 lutego 2010 r. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację 17 konferencji powiatowych dla dyrektorów szkół i wizytatorów KO nt. – Szkoła wobec szansy skutecznego wsparcia uczniów zdolnych - jak wykorzystać narzędzia projektu DiAMEnT?Konferencje realizowane są w ramach systemowego projektu innowacyjnego DiAMEnT – Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty, którego celem jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim.  Projekt realizowany jest  w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z założeniami koncepcji pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim, omówienie roli kadry kierowniczej szkół oraz nadzoru pedagogicznego w tworzeniu warunków do systemowego zorganizowania pracy z uczniami zdolnymi, a także przygotowanie szkół do przeprowadzenia diagnozy kierunkowych uzdolnień uczniów z wykorzystaniem metody nominacji nauczycielskich oraz testu diagnostycznego. Konferencje adresowane są do dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników z terenu województwa małopolskiego oraz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie: www.diament.edu.pl  
Informacji udziela również Biuro Merytoryczne Projektu DiAMEnT w Nowym Sączu, tel. 018 442 00 70
lub e-mail: mcdnsacz@diament.edu.pl
____________________________
Dodatkowe informacje:
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Biuro Merytoryczne Projektu DiAMEnT
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61
tel. 18 442 00 70
e-mail: mcdnsacz@diament.edu.pl
www.diament.edu.plArtykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=962