XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Data: 28-09-2009 o godz. 13:44:12
Temat: Rada Gminy Sułkowice


K O M U N I K A T


Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:


1 października (czwartek) 2009 r.

w budynku dawnej szkoły podstawowej
o godz. 15.00 Sułkowice, Rynek 6Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r.
  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Sułkowicach za I półrocze 2009 r.
 8. Analiza stanu rolnictwa na terenie Gminy. Ochrona środowiska i ekologia na terenie Gminy – programy dotyczące energii odnawialnej.
 9. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2009 rok;
  2) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice;
  3) ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Gminy Sułkowice dotyczących planowania przestrzennego;
  4) powołania Doraźnej Komisji Statutowej do opracowania nowelizacji Statutu Gminy Sułkowice;
  5) ustanowienia służebności w postaci przejazdu i przechodu na gruncie stanowiącym własność Gminy Sułkowice;
 10. Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=856