Zaproszenie na XXXVI sesję RM w Sułkowicach
Data: 24-04-2006 o godz. 13:45:57
Temat: Rada Gminy Sułkowice


Serdecznie zapraszamy na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach, która odbędzie się 27 kwietnia (czwartek) 2006 r. godz. 9.00 w Ośrodku Kultury  Sułkowicach (FN KUŹNIA, nowa sala wykładowa)Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia absolutorium.
 8. Sprawozdanie z działalności organów jednostek pomocniczych gminy (sołectwa).
 9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 10. Wybór wzoru herbu, flagi, pieczęci oraz banneru Gminy Sułkowice.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
  2. nabycia na własność Gminy Sułkowice nieruchomości gruntowych położonych w Biertowicach,
  3. zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach,
  4. nadania imienia patrona Zespołowi Placówek Oświatowych w Krzywaczce.
 12. Interpelacje i wnioski radnych – odpowiedzi.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SESJI


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=79