Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Data: 17-03-2006 o godz. 14:23:53
Temat: ogłoszenia


Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice położonej w Krzywaczce, przy trasie Kraków-Bielsko Biała,oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr.340  o pow.0,78 ha obj.KW 22284.
Przedmiotowa nieruchomość w planie przestrzennym znajduje się w terenach „MU”, tj. teren mieszkalnictwa i usług oraz około 8 arów w terenach „ZN’’ tj.obszary zieleni nie
urządzonej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2006r o godz.12-tej w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok.nr.18.


W a r u n k i    p r z e t a r g u

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  164.100 zł.
  • Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi  16.410 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 10.04.2006 r w BSR Kraków oddz.Sułkowice nr konta:
      75 85890006 0170 0000 0068 0016
    /kwota ta w tym dniu powinna znajdować się  już na powyższym koncie/.
  • Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia  przetargu, a uczestnikowi który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
  • Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy   w formie aktu notarialnego, tj. w terminie miesiąca od dnia rozstrzygnięcia    przetargu.
  • Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.
  • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego pok.nr 12, lub  telefonicznie pod numerem 0/12/ 273-20-75 lub 272-14-22.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=76