Przetarg na wynajem lokalu
Data: 27-04-2009 o godz. 16:11:34
Temat: InformacjeO G Ł O S Z E N I E


  Burmistrz  Gminy  Sułkowice  ogłasza  ustny  przetarg  nieograniczony  na  wynajem lokalu  o  powierzchni 56  m.kw.,   usytuowanego   w  budynku  Domu  Ludowego w Harbutowicach  stanowiącego  własność  Gminy  Sułkowice (lokal zdatny do użytkowania po przeprowadzeniu remontu przez Dzierżawcę, na Jego koszt).

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2009r o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1.
 

Warunki przetargu
  • Przedmiotowy lokal przeznaczony ma być na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej.
  • Cena wywoławcza  za 1 m.kw lokalu wynosi 5 zł + 22% VAT, w stosunku miesięcznym.
  • Wadium w wysokości 68-zł należy wpłacić do dnia 25.05.09r na konto Urzędu Miejskiego  w BSR Kraków oddz.Sułkowice nr 75 85890006 0170 0000 0068 0016 /kwota ta w tym  dniu powinna znajdować się już na powyższym koncie/.
  • Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
  • Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat  z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz wynajmującego.
  • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.


Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego pok nr 116, lub
telefonicznie pod numerem 0/12/ 273-20-75 lub 272-14-22.


Sułkowice dn. 27.04.2009Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=705