Nowe zasady wymiany dowodów osobistych.
Data: 25-03-2009 o godz. 07:40:18
Temat: InformacjeNowe zasady  wymiany dowodów osobistych.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia b.r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wymiany dowodów osobistych, wprowadzone ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (...) (Dziennik Ustaw z 31 października 2008 Nr 195 poz. 1198).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dowody osobiste, które podlegają obowiązkowej wymianie będą bezwzględnie unieważniane, a co za tym idzie osoba posługująca sie takim dowodem straci możliwość załatwienia jakiejkolwiek sprawy, w której konieczne jest przedstawienie dowodu osobistego.Obowiązujące przepisy:

I. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dowód w razie:

 1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (np. nazwisko, adres)
  O wymianę należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa, a także po dokonaniu przemeldowania;
  zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (np. nazwisko, adres)O wymianę należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa, a także po dokonaniu przemeldowania;
 2. uszkodzenia dowodu osobistego (pęknięcie, zamazanie) – o wymianę należy wystąpić niezwłocznie;
 3. upływu terminu ważności dowodu osobistego (wszystkie dowody mają ustalony termin ważności w prawym dolnym rogu pierwszej strony dowodu) -  o wymianę należy wystąpić  nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu;
 4. utraty - osoba, która utraciła dowód osobisty (zguba, kradzież itp.) - jest obowiązana wystąpić  niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.
II. Dowody osobiste podlegają unieważnieniu:

 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 2. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych (nazwisko, adres)  w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;
 3. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
Unieważnienie dowodu osobistego w wyżej wymienionych przypadkach

następuje bezwzględnie w systemie informatycznym (SOO) a także fizycznie poprzez obcięcie lewego górnego rogu dowodu.

Wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego, a także organy ewidencji ludności, mają obowiązek zawiadamiać gminy, które wydały konkretny dowód osobisty o zaistniałych zmianach w zakresie danych zamieszczonych w tym dowodzie. Nieuniknione jest zatem złożenie wniosku o zmianę, gdyż może się okazać, że dowód osobisty którego w porę nie wymieniliśmy, a ciągle się nim posługujemy, jest już unieważniony.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=674