XXXI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Data: 25-10-2005 o godz. 13:31:37
Temat: Rada Gminy Sułkowice


Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Sułkowice na XXXI sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach, która odbędzie się w dniu 28 października (piątek) 2005 r. o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury w Sułkowicach (FN "Kuźnia")

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Dyskusja nad zagadnieniami inwestycyjnymi na rok 2006.
 8. Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie gminy.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2005 r.,
  2. zmiany uchwały Nr XXVII/176/05 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia oprocentowanej pożyczki do wysokości 2.100.008 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  3. zmiany Statutu Związku Gmin Dorzecza Skawinki,
  4. sprzedaży w trybie przetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice,
  5. sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice,
  6. wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie remontu chodników w miejscowościach Biertowice, Rudnik, Harbutowice, Sułkowice w ramach programu inicjatyw samorządowych wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
 11. Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
 12. Wolne wnioski.
Małgorzata Dziadkowiec

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=62