XXVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Data: 08-12-2008 o godz. 18:16:10
Temat: Rada Gminy Sułkowice


K O M U N I K A T


Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXVII sesja
Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:
11 grudnia (czwartek) 2008 r. o godz. 14.00 w budynku dawnej szkoły podstawowej
(Sułkowice, Rynek 6)
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2008 rok
  2. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice
  3. uchwalenia Statutu Gazety Gminnej „Klamra”
  4. wypłaty i wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych
  5. ustalenia opłat za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Gminy Sułkowice
 8. Interpelacje i wnioski radnych – odpowiedzi.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=592