Stypendia uczniowskie
Data: 23-07-2008 o godz. 16:07:59
Temat: Informacje


Program stypendialny dla dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2008/2009

Zarząd Fundacji przedstawia program stypendialny dla uczniów na rok szkolny 2008/2009.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum i szkół średnich, którzy w roku szkolnym 2007/2008 osiągnęli wysoką średnią ocen oraz mają osiągnięcia w rozwijaniu zainteresowań pozaszkolnych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium oraz terminy składania dokumentów zawiera załączony Regulamin.
Ze względu na ograniczone fundusze, jakie możemy przeznaczyć na stypendia, będą one przyznawane na zasadzie konkursu zgłoszeń.
Wnioski stypendialne należy przesyłać na adres warszawskiego biura Fundacji:

Fundacja ORLEN – Dar Serca
ul. G. Bennetta 2,
02-159 Warszawa

Pod adresem: http://www.darserca.pl/?page=stypendia_uczniowskie dostępny jest Regulamin oraz wniosek.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=521