Decyzja GP.7624-2/08
Data: 04-07-2008 o godz. 14:17:01
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
„Budowa stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem usługowym, zapleczem obsługi technicznej pojazdów, zjazdem publicznym i infrastrukturą techniczną”
na działce numer 3/4 położonej w Rudniku, gmina Sułkowice;Sułkowice, dnia 04.07.2008 r.

GP.7624-2/08

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – informuję, że została wydana decyzja Burmistrza Gminy Sułkowice znak: GP.7624-2/08 z dnia 04.07.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
 

„Budowa stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem usługowym, zapleczem obsługi technicznej pojazdów, zjazdem publicznym i infrastrukturą techniczną”
 

na działce numer 3/4 położonej w Rudniku, gmina Sułkowice

 

Zainteresowane Strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji – w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w godzinach urzędowania tj.

8.00 – 17.00 w poniedziałki
8.00 – 14.00 od wtorku do piątku
i wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Decyzje uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=507