HONOROWI SUŁKOWIANIE
Data: 26-05-2008 o godz. 16:33:05
Temat: AktualnościProgram oficjalnych trzeciomajowych uroczystości w Sułkowicach obejmował: mszę św. za Ojczyznę w kościele parafialnym, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji na Rynku, uroczyste nadanie tytułu Honorowego Obywatela połączone z bankietem przygotowanym przez Stowarzyszenie Gospodyń. Popołudniowa cześć uroczystości, to poświęcenie Kapliczki Konfederatów w Lesie Groby, a wieczorna - koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu młodzieży.Tytuł Honorowego Obywatela Sułkowic rada miejska nadała Krystynie Stolarskiej i Eugeniuszowi Pitali, doceniając i podkreślając w ten sposób wkład wnoszony przez nich w kształtowanie relacji społecznych w mieście i gminie. Wręczenie odznak i dyplomów odbyło się 3 maja w strażnicy OSP z udziałem samorządu oraz przedstawicieli wszystkich środowisk i organizacji gminy.
 Uroczystość rozpoczęła się od koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Apassionata. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej Jan Socha, który odczytał odnośne uchwały rady wraz z uzasadnieniem. Przedstawił tez pokrótce sylwetki Honorowych Obywateli.
 Krystyna Stolarska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach, organizator Warsztatów Terapii Zajęciowej i obecnie prezes Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Kolonia przyjechała do gminy Sułkowice w 1993 roku. Wcześniej współpracowała z wojewodą Tadeuszem Piekarzem w Urzędzie Wojewódzkim. Zastała obiekt w bardzo złym stanie, więc swoją pracę rozpoczęła od kapitalnych remontów i adaptacji, a kiedy w 1995 roku oddane już zostały do użytku obiekty dla pensjonariuszy stacjonarnych, natychmiast rozpoczęła budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej. Stworzyła placówkę, która spełnia najwyższe standardy opieki nad osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób organizacji zajęć i aktywizację. Przy okazji uczyła zarówno obsługę Domu jak i – stopniowo, ale systematycznie – społeczność gminy przyjaznego, ludzkiego spojrzenia na człowieka, który jest inny. Krystyna Stolarska pokazała, że potrafi dawać całe serce bez żadnych limitów, ale też potrafi wymagać serca dla swoich podopiecznych. Kiedy niedobory finansowe mogłyby zagrozić obranemu przez nią stylowi prowadzenia placówki, zorganizowała wokół DPS sieć sponsorów i ludzi dobrej woli, obejmującą takie działania, jak koncerty Piwnicy pod Baranami w Krakowie na rzecz Domu, Bale Rzemiosła w Sułkowicach, kiermasze świąteczne z pracami wykonanymi podczas warsztatów. Założyła Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Kolonia, a do pracy w nim pozyskała tak wybitne osobowości, jak późniejszy wieloletni prezes Kolonii, pierwszy Honorowy Obywatel Sułkowic Tadeusz Piekarz – były wojewoda krakowski, człowiek „ulepiony” z tej samej gliny. Gościem w Harbutowicach bywali wybitni artyści, osoby publiczne, wreszcie sam kardynał Franciszek Macharski, który to miejsce w szczególny sposób honorował i polubił. Pod ręką Krystyny Stolarskiej DPS w Harbutowicach stał się prawdziwą wizytówką gminy Sułkowice i daje znakomite świadectwo o mieszkających i działających tu ludziach. Te zasługi podkreślano w laudacjach, gratulacjach i podziękowaniach, a sama Honorowa Obywatelka powiedziała: „Tylko zło przychodzi samo i znienacka. Dobro rodzi się we współpracy i trudzie” – wzajemnie dziękując środowisku za uzyskiwaną systematycznie pomoc.
 Do Eugeniusza Pitali przewodniczący Jan Socha powiedział: „Panu należy się właściwie dożywotni tytuł Sołtysa Sułkowic. Szkoda, że rada miejska nie ma takiej możliwości”. Honorowy Obywatel przybył do Sułkowic w 1955 roku i pracował w Metalowej Spółdzielni Pracy „Kuźnia”. Był kolejno kierownikiem sekcji norm, zaopatrzenia, działu administracyjno-gospodarczego, a w okresie stanu wojennego aktywnie zaangażował się w prace NSZZ Pracowników Fabryki. W latach 60. brał udział i czynnie współtworzył amatorski teatr przy klubie kultury Kuźnia. Od maja 1994 roku do maja 2007 roku był Przewodniczącym Rady Osiedla, od 1988 roku pełni funkcję prezesa Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, od lutego 1985 – przewodzi Kołu Emerytów i Rencistów przy FN Kuźnia. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym m.in. Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Złotym Krzyżem Zasługi. Krzyżem Armii Krajowej. W świadomości ludzi jednak Pan Gienek, to przede wszystkim ogromnie życzliwy, dobry człowiek, społecznik, który – jak podkreślano w przemówieniach okolicznościowych – jest niezmordowany w zabieganiu o ludzie sprawy, zawsze gotów podjąć trud rozwiązywania cudzych problemów. Przy tym jest osobą bardzo skromną, wręcz nieśmiałą, gdy chodzi o sprawy jego własne. W pamięci wielu obecnych utrwalił się też jako przedstawiciel Świętego Mikołaja. W swoim wystąpieniu opowiedział, w jaki sposób doszło do tego, że założył na siebie szaty szafarza. Po prostu – była taka potrzeba. Dzieci czekały.
Ta cześć spotkania zakończyła się tubalnym Sto lat odegranym przez orkiestrę dętą.
Serdeczna atmosfera panująca podczas uroczystych wystąpień i niemal prywatnych życzeń, trwała nadal podczas prawdziwego festiwalu dla podniebienia i oka urządzonego przez Stowarzyszenie Gospodyń. Pięknie przystrojone stoły uginały się od wykwintnych mięs na zimno, sałatek, galantyn, przystawek i słodyczy. Przygotowania w kuchni strażnicy wrzały już od dwóch dni na dziesiątki rąk. W ten sposób gospodynie zaakcentowały rok swojej obecności w Sułkowicach – wszak inauguracja działań zewnętrznych Stowarzyszenia miała miejsce właśnie rok temu – podczas uroczystości trzeciomajowych i przyjęcia zorganizowanego z okazji nadania honorowego obywatelstwa żegnającemu się z parafią ks. proboszczowi Janowi Nowakowi.
          Rozalia Oliwa

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=473