Decyzja GP.7624-1/08
Data: 19-05-2008 o godz. 15:06:43
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

"Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich"

dotyczącego

"Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690"

na działkach: nr 1094, 1132/4, 1133 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;
nr 1, 2, 3, 9, 15 położonych w Rudniku, gmina Sułkowice


Sułkowice, dnia 16.05.2008 r.


GP.7624-1/08


ZAWIADOMIENIE


Stosownie do art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U.z 06 Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – informuję, że została wydana decyzja Burmistrza Gminy Sułkowice znak: GP.7624-1/08 z dnia 16.05.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
"Modernizacja obiektów inżynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956,957,975 z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich" dotyczącego

"Przebudowa mostu na potoku Rudnik w miejscowości Biertowice, droga wojewódzka nr 956, km 1+690"

na działkach: nr 1094, 1128, 1132/3, 1132/4, 1132/5, 1133, 1134/4 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;
nr 1, 2, 3, 9, 15 położonych w Rudniku, gmina Sułkowice


Zainteresowane Strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji – w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w godzinach urzędowania tj.
8.00 – 17.00 w poniedziałki
8.00 – 14.00 od wtorku do piątku
i wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Decyzje uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=472