Przetarg na wynajem lokali
Data: 09-05-2008 o godz. 10:30:53
Temat: ogłoszenia


Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg ograniczony na wynajem
lokali znajdujących się na II piętrze budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Sułkowicach przy ul.Szkolnej 9 na działce nr.140/1, o łącznej powierzchni 72,44 m.kw. Opis lokali znajduje sie w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2008r o godz.10-tej w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1 .


W a r u n k i    p r z e t a r g u
 • Lokale znajdujące się na II piętrze budynku przeznaczone mają być na prowadzenie usług medycznych.
 • Cena wywoławcza za 1 m.kw lokalu wynosi 22 zł + 22% VAT.
  Łącznie 26,84 zł 
 • Opłatę miesięczną za najem lokali stanowi cena ustalona w drodze przetargu.
 • Wadium na udział w przetargu wynosi 400-zł. i należy je wpłacić do dnia  05.06.2008r w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Kraków oddz. Sułkowice nr.75 8589 0006 0170 0000 0068 0016.
    /kwota 400 zł w tym dniu powinna znajdować się już na powyższym koncie/.
 • Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 • Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet   opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Wynajmującego.
 • Załącznik graficzny o którym mowa powyżej znajduje się do wglądu w Urzędzie  Miejskim w Sułkowicach pok.nr 116.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem
/012/ 273-20-75 lub
/012/ 272-14-22.

Sułkowice dn.8.05.2008rArtykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=468