Zaproszenie na XVII sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach
Data: 25-03-2008 o godz. 13:07:53
Temat: Rada Gminy Sułkowice


K O M U N I K A T
Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że

 XVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach

 odbędzie się w dniu:

27 marca (czwartek) 2008 r. o godz. 15 00

w siedzibie Sułkowickiej Izby Gospodarczej
 (Sułkowice, Rynek 6)Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych i ich rola w realizacji zadań Gminy.
 8. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem pomocy potrzebującym.
 9. Analiza stanu mienia komunalnego i mieszkań socjalnych w Gminie Sułkowice.
 10. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1. umorzenia pożyczki udzielonej dla OSP Krzywaczka na zakup samochodu bojowego
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu Gminy Sułkowice.
  3. zmiany uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2008 r.
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.
  5. regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice
  6. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
  7. wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku, z przeznaczeniem pod urządzenie boiska
  8. powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach
  9. powołania doraźnej Komisji Rady
  10. ponownego zarządzenia wyborów do Organów Osiedla Sułkowice
  11. powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Organów Osiedla Sułkowice
  12. zmiany uchwały Nr XVI/117/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Sułkowice
  13. zmiany uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biertowice
  14. zmiany uchwały Nr XVI/119/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Harbutowice
  15. zmiany uchwały Nr XVI/120/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywaczka
  16. zmiany uchwały Nr XVI/121/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik
 11. Interpelacje i wnioski radnych – odpowiedzi.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=434