Homer, Pitagoras i inni, czyli...
Data: 12-03-2008 o godz. 15:50:19
Temat: Aktualności


Homer, Pitagoras i inni, czyli... o  programach  PFRON-u w Sułkowicach
 Rodzice dzieci niepełnosprawnych mieszkający w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich mogą skorzystać za pośrednictwem gminy z dofinansowania do wyprawki szkolnej dzieci. Gminy mogą za pośrednictwem PFRON zakupić samochód dowożący dzieci niepełnosprawne do szkoły. O programach PFRON adresowanych  do gmin i bezpośrednio do osób niepełnosprawnych poinformował dyrektor małopolskiego oddziału PFRON Tadeusz Mękarski.


 Gościł on na zaproszenie burmistrza Sułkowic Piotra Pułki i starosty Stanisława Chorobika w Sułkowicach na wyjazdowym spotkaniu wójtów i burmistrzów naszego powiatu, które odbyło się w Sułkowicach, w Starej Szkole w Rynku. Z racji poruszanej problematyki  w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele organizacji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.

Z czym do kogo?
 Opieka nad osobami niepełnosprawnymi należy do zadań własnych powiatu, stąd większość programów PFRON realizowanych jest za pośrednictwem tego samorządu. W naszym powiecie osobą bezpośrednio zajmującą się tymi zagadnieniami jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Piotr Gofroń. 

 Ostatnio jednak PFRON wprowadził kilka programów adresowanych do gmin i powiatowych urzędów pracy. W pierwszym przypadku chodzi o uczniów szkół podstawowych, a w drugim – o osoby dorosłe, poszukujące pracy. PFRON prowadzi programy wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych od pomocy w zdobyciu wyższych kwalifikacji, przez atrakcyjne zachęty dla pracodawców, po pomoc w stworzeniu własnego miejsca pracy. Z pomocą funduszu można zaopatrzyć się w komputer z oprogramowaniem, można ubiegać się o stypendium dla studentów dziennych i zaocznych, a także dla słuchaczy policealnych studium zawodowych. Nadal oczywiście PFRON prowadzi programy dofinansowujące likwidację barier architektonicznych zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i w prywatnych mieszkaniach osób niepełnosprawnych.

 Lista programów PFRON jest długa: „Uczeń na wsi”, „Student”, „Pegaz” – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego, „Komputer dla Homera” – z udogodnieniami dla osób niewidzących i słabo widzących, „Sprawny dojazd” - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, „Junior” - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w ramach Programu Urzędu Pracy „Pierwsza praca”, „Partner 2006” – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, „Pitagoras 2007” - program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu i wiele innych. Dyrektor Mękarski rozdał uczestnikom spotkania broszury informujące o aktualnie prowadzonych programach oraz informacjami, kto może się ubiegać o objęcie poszczególnymi programami, jakie musi spełniać warunki i jakie są procedury wymagane przez PFRON.

Skąd pieniądze?
 Okazuje się, że pieniędzy na kontach PFRON nie brakuje. Normalnie należałoby się z tego cieszyć, niemniej radość nie jest pełna. Znaczna część tych środków pochodzi bowiem z kar, które wpływają do Funduszu od zakładów pracy, które wolą płacić kary niż zatrudniać osoby niepełnosprawne i stwarzać im wymagane warunki. Traktują te kary jak formę opodatkowania.
 Po konferencji wygłoszonej przez Tadeusza Mękarskiego uczestnicy spotkania zadawali pytania, prosili o wyjaśnienie poszczególnych przypadków, pytali o możliwości rozwiązania trudnych problemów. Na zakończenie gospodarze zaprosili wszystkich gości na poczęstunek, który stworzył okazję do rozmów kuluarowych, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.
W dniu 28 lutego 2008 roku w Starej Szkole w Rynku w Sułkowicach  odbyło się spotkanie informacyjne  zorganizowane przez Urząd Miejski w Sułkowicach na temat programów ogłoszonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy mogli zapoznać się w tym dniu z najważniejszymi wytycznymi, które dotyczyły realizacji przez Oddziały PFRON następujących programów:

  • SPRAWNY DOJAZD -  pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
  • PEGAZ 2003 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, zakupu sprzętu komputerowego oraz zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  • HOMER 2003 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.
Wszyscy zainteresowani otrzymali materiały informacyjne dotyczące realizacji ww. programów, a także mogli pobrać niezbędne dokumenty związane z realizacją programu: SPRAWNY DOJAZD.

Wszystkie informacje na temat wyżej wymienionych programów oraz formularze wniosków wraz z koniecznymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Wnioski należy składać w Małopolskim Oddziale PFRON
ul. 29 Listopada 130, 31-406 KRAKÓW.  spotkanie PFRON


spotkanie PFRONArtykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=424