XXV sesja Rady Miejskiej
Data: 22-02-2005 o godz. 12:41:21
Temat: Rada Gminy Sułkowice


Zapraszamy XXV sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach, któraodbędzie się w dniu 24 lutego (czwartek) 2005 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury w Sułkowicach (FN - „Kuźnia”)

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Informacje Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.,
  2. uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.,
  3. przyjęcia Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005,
  4. współfinansowania projektu "Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce",
  5. sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice,
  6. określenia zasad finansowania i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania na rok 2005,
  7. zaciągnięcia oprocentowanej pożyczki do wysokości 322034 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 8. Interpelacje i wnioski Radnych - odpowiedzi.
 9. Wolne wnioski.
Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=40