Gmina Sułkowice - Mecenasem Polskiej Ekologii
Data: 05-02-2008 o godz. 10:54:45
Temat: Środowisko, Ekologia


W dniu 25 stycznia 2008 r. otrzymaliśmy najwyższe wyróżnienie w dziedzinie ekologii-  zaszczytny tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii, przyznany przez Narodową Radę Ekologiczną.
Certyfikat i statuetka zostały wręczone na uroczystej Gali w Warszawie.  statuetka


Już od ośmiu lat organizowany jest Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

 Podstawowy cel Konkursu to popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

   Planowane i realizowane przez Urząd Miejski w Sułkowicach działania na rzecz ochrony środowiska i tym razem zostały wysoko ocenione. W dniu 25.01.2008 r. odebraliśmy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Jest to najwyższe wyróżnienie w dziedzinie ekologii. Uznanie w oczach Narodowej Rady Ekologicznej zyskały przede wszystkim nasze działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadów. Certyfikat i statuetkę wręczono nam na uroczystej Gali, która miała miejsce w Warszawie.

 Kapituła doceniła dobrze rozwiązaną w naszej gminie gospodarkę odpadami,    z nowym składowiskiem odpadów, selektywną zbiórką oraz planami rozbudowy  o linię do sortowania śmieci i kompostownię.
 Kolejne wysoko punktowane działanie to edukacja ekologiczna, prowadzona     u nas już od przedszkola. Wszystkie placówki oświatowe edukację ekologiczną traktują w sposób priorytetowy, umieszczając ją w programach szkolnych jako jeden  z celów strategicznych. Akcje i programy typu: „Powietrze, woda, ziemia – dla nas i następnych pokoleń”, „Szperacz – zbieracz”, czy „By Ziemia pozostawała piękna i zasobna” - uczą dzieci i młodzież właściwych postaw oraz promują działania na rzecz ochrony środowiska.
 Planowe i konsekwentne działania Gminy oparte na dokumentach strategicznych, takich jak: Program Gospodarki Odpadami, Plan Ochrony Środowiska, Koncepcja Gospodarki Wodno-Ściekowej a także nowa  Strategia Gminy Sułkowice na lata 2008-2020 zostały uznane za modelowe i godne naśladowania.
 Wyróżnienie bardzo cieszy, ale jest również ogromnym zobowiązaniem i wyzwaniem do dalszej pracy w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Wyzwaniem dla nas wszystkich, wyzwaniem, któremu musimy sprostać, aby czysta woda, ziemia, powietrze – były -   także dla następnych pokoleń.

Dorota Gabryl

  zdjecie
 


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=391