Decyzja GP.7624-12/07
Data: 14-01-2008 o godz. 15:12:51
Temat: Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych


Decyzja GP.7624-12/07

- "Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice"


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
"Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice"

na działkach:nr 627, 1088, 1089/2, 1090, 1091, 735/1, 733, 729, 728, 734/2, 734/1, 1167, 1069, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063/4, 1063/3, 1062, 1059, 1040/3, 1040/4, 1070, 1056, 1057/1, 1057/2, 1058, 1048/2, 1048/3, 1047/2 położonych w BiertowicachSułkowice, dnia 14.01.2008 r.

 

GP.7624-12/07

ZAWIADOMIENIE


Stosownie do art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U.z 06 Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – informuję, że została wydana decyzja Burmistrza Gminy Sułkowice znak: GP.7624-12/07 z dnia 14.01.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

"Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice"

Stosownie do art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U.z 06 Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – informuję, że została wydana decyzja Burmistrza Gminy Sułkowice znak: GP.7624-12/07 z dnia 14.01.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
na działkach:
nr 627, 1088, 1089/2, 1090, 1091, 735/1, 733, 729, 728, 734/2, 734/1, 1167, 1069, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063/4, 1063/3, 1062, 1059, 1040/3, 1040/4, 1070, 1056, 1057/1, 1057/2, 1058, 1048/2, 1048/3, 1047/2 położonych w Biertowicach.

Zainteresowane Strony mają prawo zapoznać się z pełną treścią decyzji – w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w godzinach urzędowania tj.
8.00 – 17.00 w poniedziałki
8.00 – 14.00 od wtorku do piątku
i wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Decyzje uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=374