Zapraszamy na obrady Rady
Data: 26-08-2004 o godz. 13:32:14
Temat: Rada Gminy Sułkowice


Zapraszamy mieszkańców gminy Sułkowice na XX sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach, odbędzie się w dniu 27 sierpnia (piątek) 2004 r. o godz. 10. 00 w Szkole Podstawowej w Sułkowicach, ul. 1000-lecia 17

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady w okresie międzysesyjnym i pierwszym półroczu br.
5. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Informacje Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym i pierwszym półroczu br.
7. Sprawozdanie z przygotowania placówek oświatowych do nadchodzącego roku szkolnego.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”,
2/ zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Brzezina w Krzywaczce”,
3/ wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie budowy chodników w miejscowościach Krzywaczka i Sułkowice w ramach programu inicjatyw samorządowych wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Myślenicach,
4/ zabezpieczenia środków w budżecie 2004-2005 na realizację chodnika w miejscowości Sułkowice przy ul. Wolności,
5/ zabezpieczenia środków w budżecie 2004-2005 na realizację chodnika w miejscowości Sułkowice przy ul. Sportowej,
6/ zabezpieczenia środków w budżecie 2004-2005 na realizację chodnika w miejscowości Krzywaczka gmina Sułkowice,
7/ zmian w budżecie gminy na 2004 r.
8/ określenia zasad finansowania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych ze środków pomocy społecznej,
9/ określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
10/ zasad udzielania przez Gminę Sułkowice zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu,
11/ określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej.
10. Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
11. Wolne wnioski Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=19