Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Krzywaczce o pow. 0,78ha
Data: 02-06-2004 o godz. 11:08:58
Temat: AktualnościBurmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice położonej w Krzywaczce, przy trasie Kraków-Bielsko Biała,oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr.340 o pow.0,78 ha obj.KW 22284.

Przedmiotowa nieruchomość w planie przestrzennym znajduje się w terenach MU, tj. teren mieszkalnictwa i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2004r o godz.12-tej w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok.nr.18.


Warunki przetargu - Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000 zł.
- Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 17.000 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 14.06.2004 r w BSR Kraków oddz.Sułkowice nr konta :
16 85890006 0170 0000 0068 0011
/kwota ta w tym dniu powinna znajdować się już na powyższym koncie/.
- Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, a uczestnikowi który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
- Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, tj. w terminie miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
- Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.
- Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego pok.nr 12, lub telefonicznie pod numerem 0/12/ 273-20-75 lub 272-14-22.

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=17