Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice
Data: 01-04-2011 o godz. 14:11:53
Temat: InformacjeO G Ł O S Z E N I E

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że Gminna Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice przyjmuje zgłoszenia na:

·        członków Rady Osiedla Sułkowice

·        kandydatów na Sołtysów Sołectw; Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka i Rudnik,

·        członków Rad Sołeckich Sołectw; Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka i Rudnik,Zgodnie z uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów Osiedla i Sołectw:

I.             wybory do Rady Osiedla w mieście Sułkowice odbędą się
w dniu 3 maja 2011 r., w godz. 8:00 – 14:00
w budynku Starej Szkoły Podstawowej w Sułkowicach, Rynek 6.
Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Osiedla Sułkowice
upływa 26 kwietnia 2011 r.
II.          Harmonogram wyborów w Sołectwach oraz lokale wyborcze:

1)  Sołectwo Krzywaczka  
w dniu 8 maja 2011 r., w godz. 8:00 – 14:00
miejsce - Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce;
2)  Sołectwo Biertowice 
w dniu 8 maja 2011 r., w godz. 8:00 – 14:00
miejsce - Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach;

Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej oraz Sołtysa Sołectwa Krzywaczka i Sołectwa Biertowice upływa 28 kwietnia 2011 r.


3)  Sołectwo Rudnik
w dniu 15 maja 2011 r., w godz. 8:00 – 14:00

miejsce - Remiza OSP w Rudniku;
4)  Sołectwo Harbutowice
w dniu 15 maja 2011 r., w godz. 8:00 – 14:00

miejsce -
Remiza OSP w Harbutowicach.
Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej oraz Sołtysa Sołectwa Harbutowice i Sołectwa Rudnik upływa 5 maja 2011 r.

Formularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.


Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

 /-/ Zbigniew Szuba

1. ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY OSIEDLA

2. ZGODA NA KANDYDOWANIE DO RADY OSIEDLA

3. ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA SOŁTYSA

4. CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA NA SOŁTYSA

5. ZGODA NA KANDYDOWANIE NA SOŁTYSA

6. ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY SOŁECKIEJ

7. ZGODA NA KANDYDOWANIE DO RADY SOŁECKIEJ

8. DYŻURY GKW

9. UCHWAŁA W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW

10. UCHWAŁA W SPRAWIE POWOŁANIA GKW

11. Ordynacja Wyborcza do Rady Osiedla stanowiąca załącznik do Statutu Osiedla Sułkowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/117/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r.;

12. Ordynacja Wyborcza Sołtysa i do Rady Sołeckiej stanowiąca załącznik do Statutu Sołectwa Biertowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r.;

13. Ordynacja Wyborcza Sołtysa i do Rady Sołeckiej stanowiąca załącznik do Statutu Sołectwa Harbutowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/119/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r.;

14. Ordynacja Wyborcza Sołtysa i do Rady Sołeckiej stanowiąca załącznik do Statutu Sołectwa Krzywaczka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/120/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r.;

15. Ordynacja Wyborcza Sołtysa i do Rady Sołeckiej stanowiąca załącznik do Statutu Sołectwa Rudnik stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/121/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 31 stycznia 2008 r.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1375