VII sesja Rady Miejskiej
Data: 21-03-2011 o godz. 15:20:05
Temat: AktualnościK O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że VII sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu:
24 marca 2011 r. (czwartek) w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz. 14:00 (Sułkowice, Rynek 6)Porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji.

2.        Przedstawienie porządku obrad.    

3.        Przedstawienie propozycji współpracy oraz dotychczasowych działań Powiatu i Gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez przedstawicieli Zarządu Powiatu Myślenice.

3.        Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.

4.        Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.        Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.        Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.

7.        Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku;

2)     zmiany Uchwały Nr V/12/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice na lata 2011 – 2018; 

3)     zarządzenia wyborów do organów Osiedla i Sołectw;

4)     powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice;

5)     wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sułkowice środków stanowiących fundusz sołecki;

6)     wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu projektowanego odcinka drogi krajowej nr 52 Bielsko Biała - Głogoczów – tzw. „Beskidzkiej Drogi Integracyjnej”;

7)     sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice.

8.        Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 r.    

9.        Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w 2010 r.

10.    Ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007 – 2011.

11.    Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Sułkowice za lata 2009 – 2010”.

12.    Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.

13.    Wolne wnioski.           

14.    Zamknięcie obrad sesji.
       

                                                                          
Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1369