Walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w gminnych jednostkach OSP
Data: 21-03-2011 o godz. 12:55:34
Temat: AktualnościWalne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w gminnych jednostkach OSP

Walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w gminnych jednostkach OSP odbyły się od połowy lutego do końca marca 2011 r. w każdej miejscowości gminy Sułkowice. Udzielano absolutorium dotychczasowym zarządom, wybierano nowe władze. Druhowie wybierali na nich także delegatów na walny zjazd miejsko-gminny, na którym wyłoniony został zarząd miejsko-gminny. Składano również sprawozdania za rok 2010. Odnotowano w nim w sumie 365 zdarzeń na terenie gminy Sułkowice, do których wyjeżdżały zastępy strażaków (dla porównania – w całym powiecie myślenickim było tych zdarzeń 3755).


Nasi ratownicy – ochotnicy nie tylko czynnie spieszą na ratunek w każdej potrzebie, lecz także, na wezwanie komendanta powiatowego ZOSP RP Andrzeja Burzawy, od 10 lat oddają własną krew dla ratowania zwłaszcza dzieci poszkodowanych w wypadkach. W sumie druhowie w powiecie oddali już ponad 3,5 tys. litrów krwi. Przy strażackim klubie honorowych dawców krwi powstaje także klub dawców szpiku kostnego.

Największe i najsprawniejsze jednostki specjalizują się w określonym typie ratownictwa i włączane są do Krajowego Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego. Z naszej gminy są to OSP w Sułkowicach, Krzywaczce i Harbutowicach.


OSP Sułkowice

Nasza największa jednostka OSP liczy – wraz z członkami wspierającymi i honorowymi – 73 druhów (w tym 69 czynnych). Prowadzi też Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Dysponuje trzema samochodami pożarniczymi – jednym lekkim i dwoma średnimi. W minionym roku brała udział w 165 akcjach, w tym w gaszeniu 31 pożarów.

W efekcie przeprowadzonych wyborów przez najbliższe 5 lat jednostkę OSP w Sułkowicach poprowadzą:

Jan Hodurek – prezes (sprawuje tę funkcję już od 30 lat), Ryszard Sroka – naczelnik, Józef Jończyk – zastępca naczelnika, Stanisław Kania – sekretarz, Józef Ziemianin – skarbnik, Józef Śmiłek i Rafał Kurek.

W skład komisji rewizyjnej weszli: Adam Sroka – przewodniczący, Stanisław Biela – wiceprzewodniczący, Wiesław Jędrzejowski – sekretarz, Tadeusz Skowronek i Robert Płaszcz.

Delegatami na zjazd miejsko-gminny zostali: Jan Hodurek, Ryszard Sroka, Józef Ziemianin i Józef Jończyk.
 OSP Harbutowice

Jednostka w Harbutowicach liczy 39 członków, w tym dwóch honorowych i prowadzi dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewczęcą (11 osób) i chłopięcą (15 osób).

Przez kolejne 5 lat jednostkę poprowadzą: Stefan Kurek – prezes, Jan Golonka – naczelnik, Rafał Nowak, Dariusz Ślusarczyk i Tomasz Spólnik.

W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Stanisław Guc – przewodniczący, Stefan Golonka i Tomasz Dobosz.

Delegatami na zjazd miejsko-gminny zostali: Stefan Kurek, Jan Golonka i Adam Golonka.
OSP Krzywaczka

Nowym członkiem honorowym jednostki został dh Roman Kisielewski. Jednostka liczy 50 druhów,

w tym 31 czynnych. Duży odsetek stanowią druhowie młodzi, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia. W roku sprawozdawczym jednostka uczestniczyła 97 razy w akcjach ratowniczych, w tym 10 razy w gaszeniu pożarów.

Nowy zarząd OSP Krzywaczka: Tadeusz Burda – prezes, Janusz Starzec – wiceprezes, Krystian Baś – naczelnik, Edward Mroczek – z-ca naczelnika, Tomasz Cewkowicz – sekretarz, Tadeusz Kaczor – skarbnik, Krzysztof Bułat – kronikarz, Dominik Kaczor – gospodarz, Jarosław Szafraniec – członek.

Komisja rewizyjna: Stanisław Burda – przewodniczący, Stanisław Dziuba – wiceprzewodniczący, Jacek Biedka – sekretarz i Mirosław Dybeł.

Delegaci na zjazd miejsko-gminny: Krystian Baś, Tadeusz Burda i Janusz Starzec.

OSP Rudnik

Nowy zarząd OSP Rudnik ma w swoim składzie jedyną kobietę we władzach jednostek naszej gminy – Zofię Góralik. Do jednostki należy nasz gminny rekordzista w ilości oddanej krwi w ramach powiatowej akcji krwiodawstwa dh Andrzej Kowalczyk. OSP Rudnik w roku sprawozdawczym brała udział w 51 akcjach, w tym w gaszeniu 10 pożarów. Znaczną część pozostałych zdarzeń stanowi akcja powodziowa.

Nowy zarząd OSP Rudnik: Tadeusz Krzywoń- prezes, Stanisław Piegza – naczelnik, wiceprezes, Andrzej Przała - zastępca naczelnika, Zofia Góralik – sekretarz, Józef Powroźnik – skarbnik, Tadeusz Bylica – członek.

Komisja rewizyjna: Stanisław Szczurek – przewodniczący, Krzysztof Woźnica i Tadeusz Pułka.

Delegaci na zjazd miejsko-gminny: Tadeusz Krzywoń, Stanisław Piegza i Piotr Pułka.


OSP Biertowice

Jednostka brała w minionym roku udział w 60 akcjach, podczas których druhowie przepracowali 2 tys. godzin. Prowadzi aktywną drużynę młodzieżową.

Nowy zarząd OSP Biertowice: Franciszek Świerk – prezes, Paweł Śliwa – naczelnik, Jan Trzeboński – zastępca naczelnika, Michał Walas – sekretarz, Szymon Duda – skarbnik, Sławomir Turek – gospodarz.

Komisja rewizyjna: Piotr Łojek – przewodniczący, Tomasz Widlarz i Marcin Targosz.

Delegaci na zjazd miejsko-gminny: Franciszek Świerk, Paweł Śliwa i Jan Trzeboński.
OSP Kuźnia

Jednostka OSP Kuźnia w Sułkowicach Kuźnia, ma nieco inny charakter od pozostałych jednostek. Bierze udział w poważniejszych akcjach na terenie gminy, jednak w pierwszym rzędzie jej rejonem działania jest Fabryka Narzędzi „Kuźnia”.

Zarząd OSP FN Kuźnia: Krzysztof Soból – prezes, Wacław Piechota – naczelnik,  Tomasz Pitala – sekretarz, Józef Oliwa – skarbnik i gospodarz.

Komisja Rewizyjna: Franciszek Moskal – przewodniczący, Adam Biela i Wiesław Garbień.

Delegat na zjazd miejsko-gminny: Wacław Piechota.Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Młodzieżowe drużyny pożarnicze działają w 4 jednostkach OSP w naszej gminie: w Harbutowicach, Sułkowicach, Biertowicach i Krzywaczce.

W OSP Harbutowice działa 37-osobowa młodzieżowa drużyna pożarnicza. W ramach pożytku publicznego w 2010 r. otrzymała ona kwotę 7 000 zł. W ramach dofinansowania przeprowadzono szkolenia i zajęcia sprawnościowe w liczbie 40 godzin. W marcu brano udział w Turnieju Halowym Piłki Nożnej MDP powiatu myślenickiego w Raciechowicach- drużyna zajęła III miejsce. W czerwcu zorganizowano turniej piłkarski MDP z terenu Gminy Sułkowice, gdzie drużyna z Harbutowic zajęła II miejsce. MDP brała również udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie wystawiła dwie drużyny młodzieżowe w kategorii chłopców i dziewcząt. We wrześniu MDP brała udział w  ćwiczeniach pożarniczych w Pcimiu. W listopadzie  zorganizowano dla druhów MDP wycieczkę pieszą do Lanckorony zakończoną wspólnym ogniskiem integracyjnym. Na zakończenie realizowanego projektu 30 listopada MDP spotkała się na zbiórce podsumowującej działalność drużyny. Ponadto uzyskana dotacja została przeznaczona na zakup wyżywienia, materiałów biurowych oraz strojów sportowych i galowych dla drużyny MDP.

W OSP Sułkowice działa 15-osobowa młodzieżowa drużyna pożarnicza. W ramach pożytku publicznego otrzymała ona kwotę 5 000 zł, którą przeznaczono na spotkania w szkołach, nabór nowych chętnych, szkolenia i zajęcia sprawnościowe prowadzone dla grupy młodszej i starszej w liczbie 60 godzin. W marcu brano udział w Turnieju Halowym Piłki Nożnej MDP powiatu myślenickiego w Raciechowicach oraz w okresie wakacyjnym w obozie szkoleniowym w miejscowości Wicie. W maju zorganizowano dla druhów MDP wycieczkę do Częstochowy na zjazd OSP z całej Polski oraz w czerwcu ognisko integracyjne. Na zakończenie programu za całoroczny trud członkom MDP zostały wręczone nagrody i upominki. Ponadto uzyskana dotacja została przeznaczona na zakup wyżywienia, strojów sportowych dla drużyny MDP, koszty przejazdu na wycieczkę, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy oraz zakup nagród i upominków.

Młodzieżowe drużyny pożarnicze działają również w Biertowicach oraz w Krzywaczce. Młodzi druhowie z Biertowic zajęli czwarte miejsce na VII Halowym Turnieju Piłki Nożnej MDP o Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, rozegranym 27 marca 2010 r.  w Raciechowicach. Drużyna z Krzywaczki dopiero się tworzy, w swoich szeregach ma 7 osób. Jednostka zamówiła już dla nich mundury. Do działalności strażackiej pozostaje tylko zaktywizować młodzież rudnicką.

Oprac. Joanna GatlikArtykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1367