Przetarg ograniczony na wynajem lokali w budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Sułkowicach
Data: 17-03-2011 o godz. 13:23:22
Temat: ogłoszeniaO G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg ograniczony na wynajem lokali znajdujących się na I piętrze budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 9, na działce nr 140/1 o łącznej powierzchni 21,46 m2 wraz z udziałem w poczekalni i WC wynoszącym 9,38 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2011 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.


Warunki przetargu:

  1. Lokale znajdujące się na I piętrze budynku przeznaczone mają być na prowadzenie usług medycznych.
  2. Cena wywoławcza za 1 m2 lokali wynosi 19,36 zł + 23% VAT. Łącznie 23,81 zł.
  3. Cena wywoławcza za 1 m2 poczekalni i WC wynosi 9,68 zł + 23% VAT. Łącznie 11,91 zł.
  4. Opłatę miesięczną za najem lokali stanowi cena ustalona w drodze przetargu.
  5. Wadium na udział w przetargu wynosi 400 zł. i należy je wpłacić do dnia 14.04.2011 r. w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Kraków, oddz. Sułkowice nr 75 8589 0006 0170 0000 0068 0016 ( kwota przedmiotowa w dniu 14.04.20211r. powinna znajdować się już na powyższym koncie).
  6. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
  7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmującego.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem ( 12 ) 273-20-75 lub 273-21-48, wewnętrzny 31.

Sułkowice dnia 17.03.2011 r.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1364