Zaproszenie na VI sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach
Data: 01-03-2011 o godz. 10:02:00
Temat: Rada Gminy SułkowiceInformuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że
VI sesja Rady Miejskiej
 odbędzie się w dniu:
3 marca 2011 r. (czwartek)
w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz. 15:00 (Sułkowice, Rynek 6)


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2011 rok Nr V/13/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 stycznia 2011 roku;
  2. zmiany Programu ochrony środowiska dla Gminy Sułkowice uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/257/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. Rady Miejskiej w Sułkowicach;
  3. zmian w Statucie Gminy Sułkowice;
  4. zmiany uchwały o ustaleniu kryteriów i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych;
  5. nabycia na własność Gminy Sułkowice nieruchomości gruntowej położonej w Biertowicach;
  6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 18274 (ul. Dolna) w miejscowości Rudnik – etap III.
 8. Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy oraz działalność Straży Miejskiej w Sułkowicach.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
 10. Sport i rekreacja – informacja na temat działalności klubów sportowych w Gminie Sułkowice.
 11. Promocja Gminy Sułkowice poprzez kulturę i sport w 2010 r. i 2011 r.
 12. Działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych i ich rola w realizacji zadań Gminy.
 13. Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1347