IV sesja Rady Miejskiej
Data: 23-12-2010 o godz. 10:53:42
Temat: Rada Gminy Sułkowice


K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że IV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu:
29 grudnia (środa) 2010 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sułkowicach, o godz. 9:00
Część uroczysta sesji rozpocznie się o godz. 11:00
 (Sułkowice, ul. 11 Listopada 23)


Porządek obrad:
                                                       
1.       Otwarcie sesji.
2.       Przedstawienie porządku obrad.      
3.       Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4.       Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.       Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.       Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.       Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
   1)    uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej oraz przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2011;
   2)    ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010;
8.       Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
9.       Wolne wnioski.     
10.  Zamknięcie obrad sesji.
                                                                                   
Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1302