Zaproszenie na III sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach
Data: 13-12-2010 o godz. 16:30:50
Temat: AktualnościInformuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że III sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu:

16 grudnia (czwartek) 2010 r.
w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz. 9.00
(Sułkowice, Rynek 6)


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku;
  2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną;
  3. diet radnych;
  4. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sułkowicach do określenia w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sułkowicach terminu i miejsca wykonania zadania w czasie jego podróży służbowej oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia takiej podróży;
  5. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Sułkowice;
  6. diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.
 8. Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.
Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1294