Rada Miejska w Sułkowicach ukonstytuowana
Data: 03-12-2010 o godz. 11:17:41
Temat: Rada Gminy Sułkowice2 grudnia 2010 r. – I posiedzenie RM VI Kadencji

Na pierwszym posiedzeniu Rady Miejskiej VI kadencji radni otrzymali od przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Ewy Świerczyńskiej zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie, że będą pracowali ze wszystkich swoich sił i możliwości dla dobra naszej gminy oraz wybrali przewodniczących i komisje stałe rady. Pierwsze posiedzenie Rady do wyboru przewodniczącego prowadził najstarszy wiekiem radny Karol Chmielik. Już pierwsze głosowanie nad wyborem przewodniczącego pokazało obecny układ sił w radzie. W koalicji wystąpili radni z komitetów wyborczych Piotra Pułki i Jana Sochy.


      Na przewodniczącego rady zgłoszono dwoje kandydatów: Władysławę Kołodziejczyk i Jana Sochę. W proporcji głosów 8 do 7 wybrany został Jan Socha. Na wiceprzewodniczących rada większością głosów wybrała: Wiesława Moronia, Janusza Starca i Zbigniewa Szubę.
      Następnie przystąpiono do obsadzenia stałych komisji rady. W naszej radzie miejskiej działa siedem komisji stałych, z czego sześć jest wybieralnych liczących po pięciu członków, a szósta konstytuuje się z klucza: przewodniczący i wiceprzewodniczący rady i szefowie komisji stałych. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Artur Grabczyk, a Przewodniczącym komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów został wybrany Wiesław Moroń. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przewodniczyć będzie Józef Godzik, zaś Komisji ds. Przeciwdziałania Bezrobociu, Zdrowia i Opieki Społecznej - Bożena Horwat.
      Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej będzie Kazimierz Król, a komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stanisław Latoń.

SKŁADY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ VI KADENCJI

      Ukonstytuowała się również Komisja Organizacyjna w składzie: Jan Socha - Przewodniczący  Komisji oraz Wiesław Moroń, Janusz Starzec, Zbigniew Szuba, Artur Grabczyk, Józef Godzik , Kazimierz Król, Bożena Horwat i Stanisław Latoń.
      Dla wszystkich głosowań personalnych, także na skład i szefów komisji stałych, przyjęto procedurę wyborów tajnych. Stąd obrady pierwszej sesji rady przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych. Zdecydowano jednak, by komisje powołać już na pierwszej sesji ze względu na kumulację ilości zadań w tym ostatnim miesiącu roku oraz terminarz przyjmowania budżetu 2011. Po swoim pierwszym posiedzeniu rada gotowa jest już do pracy merytorycznej.

      Na pierwsze posiedzenia rady przybyli również radni wybrani z naszej gminy do rady powiatu i podziękowali wyborcom za oddane na nich głosy i powierzone im zaufanie. Co prawda ślubowanie składali w radzie powiatu, ale i tu, w Sułkowicach potwierdzili swoją wolę wytężonej pracy na rzecz powiatu i swojej gminy.

(awz)Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1285