Zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Data: 25-10-2006 o godz. 09:28:50
Temat: Wybory samorządowe 2006


Uchwała Nr 6/06
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach
z dnia 23 października 2006 r.


w sprawie: zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 6 i art. 19 ust.6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) Miejska Komisja Wyborcza w Sułkowicach powołana dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 20006 r. uchwala:

§ 1
W związku z okolicznościami wynikającymi z pokrewieństwa pomiędzy kandydatem na radnego a członkami Obwodowych Komisji Wyborczych odwołuje się:
1. P. Koźlak Małgorzatę ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6.
2. P. Liszka Celinę ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Barbara Kuchta

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=126