wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w trybie bezprzetargowym
Data: 16-09-2010 o godz. 14:52:02
Temat: Informacje


W Y K A Z

nieruchomości położonych w Sułkowicach, stanowiących własność gminy Sułkowice przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.


Lp.Nr działkiPowierzchnia nieruchomościPołożenie i opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoNr Księgi wieczystejCena nieruchomości w zł (netto)Forma zbycia nierucho-mości
1.działka 6436/10.1450 haSułkowice
ul. Wolności
„ ZL ”- lasy oraz „ ZN ” zieleń nieurządzona KW 4794521.600 złbezprzetargowa
2.działka 6437/10.1332 haSułkowice
ul. Wolności
„ZL ”- lasy oraz „ ZN ” zieleń nieurządzonaKW 4794520.500 złbezprzetargowa
3.działka 6438/10.1000 haSułkowice
ul. Wolności
„ZL ”- lasy oraz „ ZN ” zieleń nieurządzonaKW 4794515.400 złbezprzetargowa

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie 22% podatek VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego tj. od 16.09.2010r .do 29.10.2010r.

Sułkowice, dn. 15.09.2010r.


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1179