Sesja Rady Miejskiej
Data: 13-09-2010 o godz. 11:14:24
Temat: Informacje


K O M U N I K A T


Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że godzina LI sesji Rady Miejskiej
w Sułkowicach uległa zmianie. LI sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu:

16 września (czwartek) 2010 r. w budynku dawnej szkoły w Sułkowicach,
o godz. 16.30 (Sułkowice, Rynek 6).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.    Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sułkowice za pierwsze półrocze 2010 r.
8.    Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 r.
9.    Analiza stanu rolnictwa, ochrona środowiska i ekologia na terenie Gminy Sułkowice.
10.    Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku;
2)    określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sułkowice;
3)    uchylenia Uchwały Nr XVII/93/04 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 marca 2004 r.;
11.    Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
12.    Wolne wnioski.    
13.    Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.

Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1174