Zarządzenie Nr 54/10 w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych.
Data: 08-07-2010 o godz. 16:47:02
Temat: Oświata - Zarządzenia Burmistrza Gminy


OR. 0151 - 54 /10
Zarządzenie Nr 54 / 10
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 7 lipca 2010 r. 

w sprawie: składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych.

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 612) –
zarządzam, co następuje:


§ 1
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup uczniom podręczników szkolnych składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2010/2011.

§ 2
1. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3
Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych od dnia  16 sierpnia  do  10 września 2010 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Zarządzenie w formacie PDF


Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie zakupu podręcznikówZałącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegoArtykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1119