ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Data: 06-09-2006 o godz. 14:50:20
Temat: SIWZ


TI. 341- 32/06
Sułkowice, 2006-09-05

GMINA SUŁKOWICE
RYNEK 1
32-440 Sułkowice


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Sułkowice informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego Sułkowice
zostało unieważnione na podstawie: art. 93  ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r.Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami)
Uzasadnienie faktyczne:
W wyznaczonym  w ogłoszeniu  o wszczęciu postępowania na w/w przedmiot zamówienia terminie do składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=111