XLV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Data: 25-03-2010 o godz. 11:31:03
Temat: Rada Gminy SułkowiceK O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XLV sesja Rady Miejskiej
w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

29 marca (poniedziałek) 2010 r. w budynku dawnej szkoły w Sułkowicach,
o godz. 8.00
 (Sułkowice, Rynek 6)


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie Protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury za I – IX 2009 r. oraz sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za okres X – XII 2009 r.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułkowicach w 2009 r.
9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 r.
10. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w 2009 r.
11. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
   1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok Nr XLI/321/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku;
   2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
   3) przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach z siedzibą w Biertowicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
   4) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudnik;
   5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice – w jego granicach administracyjnych;
   6) zmian do Uchwały Nr XXXI/234/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;
   7) zmian do Uchwały Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach.
12.   Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
13.   Wolne wnioski. 
14.   Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1010