Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sułkowice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik
Data: 19-02-2010 o godz. 12:20:58
Temat: Obwieszczenia BurmistrzaOBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice.


BURMISTRZ
SUŁKOWIC


19 lutego 2010 r.


 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi  Rudnik w Gminie Sułkowice. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach Uchwały Nr XLI/326/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi  Rudnik w Gminie Sułkowice. 

Przedmiotem zmiany planu jest wyznaczenie - poszerzenie terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną w miejscowości Rudnik. Zakres terenowy zmiany planu określa załącznik graficzny do Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach  lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1; 32-440 Sułkowice, w terminie do dnia 31 marca 2010r.  

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

BURMISTRZ
/-/      
mgr Piotr Pułka

Druk wniosku


Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1009