XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Data: 19-03-2010 o godz. 12:34:04
Temat: Rada Gminy Sułkowice


Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

19 marca (piątek) 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Sala Konferencyjna),
o godz. 17.00 (Sułkowice, Rynek 1)


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie Protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 4. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej z Powiatem Myślenickim na wspólną realizację projektu „E-Powiat – budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”;
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 956 na odcinku Sułkowice - Harbutowice”;
  3. nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach przy ul. Sportowej, stanowiącej drogę;
  4. nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach, stanowiącej drogę.
 5. Interpelacje i wnioski Radnych.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.Artykuł jest z Urzad Miejski w Sulkowicach
http://www.sulkowice.pl/urzad

Adres tego artykułu to:
http://www.sulkowice.pl/urzad/modules.php?name=News&file=article&sid=1003