Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice.
11-04-2011 o godz. 14:29:33 przez Jarek (1951 odsłon)
Informacje
Sułkowice, dn. 12.04.2011 r.

BURMISTRZ SUŁKOWIC

OBWIESZCZENIE
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XIV/104/07 z dnia 29 listopada 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice – w jej granicach administracyjnych:

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Biertowice w Gminie Sułkowice:


(Czytaj więcej... | 3407 bajtów więcej | Wynik: 0)

Informacje: Ostrzeżenie meteorologiczne
08-04-2011 o godz. 11:10:10 przez kuba (672 odsłon)
Zarządzanie Kryzysowe

Zjawisko
: Silny wiatr.
Stopień zagrożenia: 1 (pierwszy).
Ważność: do godz.12:00  dnia 9.04.2011r.
Obszar: Województwo małopolskie.
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości około 35 km/h, w porywach dochodzącej do 80 km/h, północno-zachodniego.
Skutki: Uszkodzenia budynków, dachów; szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew; utrudnienia komunikacyjne.


(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Informacje: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
28-03-2011 o godz. 15:50:39 przez kuba (1408 odsłon)
Informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach prowadzi działania
mające na celu  
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Jeżeli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, nie powinieneś milczeć!

Możesz zgłosić problem w Ośrodku Pomocy Społecznej Sułkowicach
ul. Sportowa 45

lub  SKORZYSTAĆ Z ROZMOWY TELEFONICZNEJ
DZWONIĄC POD NUMER 726 510 520 / 12 272 -50-20

DODATKOWE INFORMACJE

(Czytaj więcej... | 910 bajtów więcej | Wynik: 0)

Informacje: Ankieta satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Sułkowicach
21-03-2011 o godz. 14:43:49 przez Jarek (1490 odsłon)
Ankiety

Szanowni Państwo,

Serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety "Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Sułkowicach"
Ma ona na celu poznanie Państwa spostrzeżeń na temat jakości pracy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. Wszystkie Państwa odpowiedzi i sugestie przyczynią się do usprawnienia pracy Urzędu.
Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość badania - odpowiedzi będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach, bez możliwości identyfikacji z konkretną osobą.
Ankietę tą znajdziecie Państwo również w ostatniej "KLAMRZE" oraz w Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.

Piotr Pułka
/-/     
Burmistrz Gminy Sułkowice(Czytaj więcej... | Wynik: 2.5)

Informacje: Przetarg ograniczony na wynajem lokali w budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Sułkowicach
17-03-2011 o godz. 13:23:22 przez Jarek (1292 odsłon)
ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg ograniczony na wynajem lokali znajdujących się na I piętrze budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 9, na działce nr 140/1 o łącznej powierzchni 21,46 m2 wraz z udziałem w poczekalni i WC wynoszącym 9,38 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2011 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.


(Czytaj więcej... | 1860 bajtów więcej | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie z Mieszkańcami Sułkowic
14-03-2011 o godz. 14:07:49 przez kuba (640 odsłon)
Informacje
KOMUNIKAT

Burmistrz Gminy Sułkowice
oraz Przewodniczący Rady Osiedla
zapraszają Mieszkańców Sułkowic
na ZEBRANIE,
które odbędzie się w dniu
17 marca 2010 roku (czwartek) o godz. 18:00
w OSP Sułkowice


(Czytaj więcej... | 754 bajtów więcej | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie z Mieszkańcami Harbutowic
14-03-2011 o godz. 14:04:32 przez kuba (638 odsłon)
Informacje

KOMUNIKAT

 Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Harbutowice
zapraszają mieszkańców na
ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu
20 marca 2011 roku (niedziela) o godz. 12:30
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach


(Czytaj więcej... | 1214 bajtów więcej | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie z Mieszkańcami Biertowic
14-03-2011 o godz. 14:02:02 przez kuba (641 odsłon)
Informacje

KOMUNIKAT

 Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Biertowice
zapraszają mieszkańców na
ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu
20 marca 2011 roku (niedziela) o godz. 17:00
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach


(Czytaj więcej... | 1215 bajtów więcej | Wynik: 5)

Informacje: Bezpłatne porady prawne
14-03-2011 o godz. 09:17:39 przez kuba (661 odsłon)
Informacje

OGŁOSZENIE

W dniu 18 marca 2011 r. (piątek)
od godz. 7:30 do 15:30
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Budynek „B”)
prawnicy ze Stowarzyszenia Collegium Juvenum
będą udzielać
bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
dla Mieszkańców Gminy Sułkowice.

 Piotr Pułka

/-/ Burmistrz


(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Informacje: Nabór na stanowisko sekretarki w ZPO w Krzywaczce
10-03-2011 o godz. 07:29:31 przez Jarek (1184 odsłon)
Nabór pracowników
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce ogłosił nabór na wolne stanowisko sekretarki w wymiarze 1/2 etatu.

Aplikacje należy złożyć do 18 marca br.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce:
http://www.zpokrzywaczka.sulkowice.pl


(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Informacje: Wybór ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego ...
08-03-2011 o godz. 14:30:14 przez Jarek (691 odsłon)
Informacje

Zarządzenie Nr 13 /2011 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań sfery pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2011r.


(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

Informacje: Zebranie z Mieszkańcami Rudnika
08-03-2011 o godz. 07:24:44 przez kuba (634 odsłon)
Informacje

KOMUNIKAT

 Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Rudnik
zapraszają mieszkańców na
ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu
13 marca 2011 roku (niedziela) o godz. 10:00
w budynku OSP w Rudniku


(Czytaj więcej... | 1505 bajtów więcej | Wynik: 0)

Informacje: Zebranie z Mieszkańcami Krzywaczki
08-03-2011 o godz. 07:22:53 przez kuba (595 odsłon)
Informacje

KOMUNIKAT

 Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Krzywaczka
zapraszają mieszkańców na
ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu
13 marca 2011 roku (niedziela) o godz. 12:30
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce(Czytaj więcej... | 1575 bajtów więcej | Wynik: 5)

Informacje: Szczyt sezonu grypowego w Polsce
16-02-2011 o godz. 07:29:08 przez kuba (805 odsłon)
Informacje
      W związku ze zbliżającym się szczytem sezonu grypowego w Polsce, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazuje w załączeniu aktualną "Informację dotyczącą sezonu grypowego 2010/2011" oraz ulotkę z zaleceniami, co zrobić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych.

PISMO Z URZEDU MARSZAŁKOWSKIEGO


(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Informacje: Wykaz lokali do przekazania w najem w trybie przetargu.
14-02-2011 o godz. 10:00:37 przez kuba (1587 odsłon)
Informacje

W Y K A Z

lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiącym własność gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu, z przeznaczeniem na usługi medyczne.
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Informacje: Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach.
07-02-2011 o godz. 10:11:40 przez kuba (1048 odsłon)
Oświata - Zarządzenia Burmistrza Gminy
OR. 0050.7.2011


Zarządzenie Nr 7/2011
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 7 lutego 2011 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach.


(Czytaj więcej... | 1741 bajtów więcej | Wynik: 0)

Informacje: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice.
14-01-2011 o godz. 11:25:11 przez kuba (888 odsłon)
Aktualności
Sułkowice 14.01.2011 r.
BURMISTRZ SUŁKOWIC                                              

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice podjętej na podstawie uchwały nr XLV/354/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2010 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W zakresie wyznaczenia terenów usług sportu i rekreacji – wyciągi i trasy narciarskie wraz z zapleczem techniczno socjalnym.


(Czytaj więcej... | 3291 bajtów więcej | Wynik: 0)

Informacje: Bezpłatne kursy dla rolników
14-01-2011 o godz. 11:06:58 przez kuba (839 odsłon)
Aktualności

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach

Zaprasza zainteresowanych rolników na kursy kwalifikacyjne w zawodach:

-fryzjer, fryzjerka
-cukiernik, cukiernik dekorator
-piekarz
-bukieciarstwo
-operator wózków widłowych
-operator maszyn budowlanych
-spawacz, spawacz ślusarz
-kierowca kat.C


(Czytaj więcej... | 791 bajtów więcej | Wynik: 0)

Informacje: Zaproszenie Grupy AA
05-01-2011 o godz. 10:22:37 przez kuba (1129 odsłon)
Informacje(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Informacje: Skrócenie czasu pracy Urzędu w dniu 31 grudnia 2010r.
30-12-2010 o godz. 06:46:16 przez Jarek (744 odsłon)
Informacje
Uprzejmie informujemy, że w dniu

31 grudnia b.r. (piątek)

Urząd Miejski w Sułkowicach czynny będzie

do godziny 13.00

 


(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Informacje: Ostrzeżenie meteorologiczne
22-12-2010 o godz. 07:16:43 przez kuba (638 odsłon)
Zarządzanie Kryzysowe
Zjawisko:
Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 08:00 dnia 22.12.2010 do godz. 10:00 dnia 22.12.2010
Obszar: Województwo małopolskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub
mżawki, powodujących gołoledź.
Skutki: Gołoledź; śliskość dróg, jezdni i chodników; utrudnienia
komunikacyjne.


(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Informacje: Zaproszenie na III sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach
13-12-2010 o godz. 16:30:50 przez Jarek (710 odsłon)
Aktualności

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że III sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu:

16 grudnia (czwartek) 2010 r.
w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz. 9.00
(Sułkowice, Rynek 6)


(Czytaj więcej... | 1943 bajtów więcej | Wynik: 1)

Informacje: PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
09-12-2010 o godz. 15:35:02 przez Jarek (611 odsłon)
InformacjePROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 09.12.2010
do godz. 07:30 dnia 10.12.2010

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu.
Temperatura maksymalna w godzinach rannych od 0°C na zachodzie województwa, do 5°C na wschodzie, na Podhalu od 2 do 5°C, na szczytach Tatr około 0°C, a w partiach szczytowych Beskidów od 3°C do 1°C. W ciągu dnia stopniowy spadek temperatury do -3°C, -1°C. Na szczytach gór spadek temperatury o około 10°C.
Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Okresami zawieje śnieżne. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady śniegu.
Temperatura minimalna od -6°C do -4°C, na Podhalu od -8 do -6°C, na szczytach Tatr -15°C, w partiach szczytowych Beskidów od -13°C do -11°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Okresami zawieje śnieżne.
Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.
(Czytaj więcej... | 2452 bajtów więcej | Wynik: 0)

Informacje: Ślubowanie i błogosławieństwo na VI kadencję
08-12-2010 o godz. 10:24:40 przez Darek (946 odsłon)
Informacje
Nowy - stary burmistrz gminy Sułkowice zaprzysiężony

Od oficjalnego przekazania aktu wyboru na burmistrza przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Ewę Świerczyńską i uroczystego ślubowania rozpoczął swoje urzędowanie burmistrz VI kadencji samorządu w Sułkowicach Piotr Pułka. Następnie cały samorząd gminny udał się do kościoła parafialnego, gdzie po wspólnej modlitwie ks. proboszcz Stanisław Jaśkowiec pobłogosławił samorządowców u progu kolejnego etapu ich pracy dla społecznego dobra.


(Czytaj więcej... | 1982 bajtów więcej | Wynik: 1)

Informacje: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
07-12-2010 o godz. 12:58:58 przez Darek (872 odsłon)
Informacje
Nabór na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 18 ust.2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 277) Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Wymagania, które powinien posiadać kandydat na rachmistrza spisowego:
1) ukończone 18 lat;
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem);
3) posiadać prawa publiczne;
4) być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe);
5) powinien mieszkać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Sułkowice;
6) być w pełni dyspozycyjnym w okresie szkoleń rachmistrzów spisowych tj. (od 5 stycznia 2011 r. do 19 lutego 2011 r. - także w soboty), obchodu przedspisowego (1-17 marca 2011 r.) , odprawy przepisowej (6-7 kwietnia 2011 r.) oraz trwania spisu: 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Prace spisowe wymagają zatem ponad 3 miesiące dyspozycyjności. Szacuje się wstępnie, iż w miesiącu prace spisowe prowadzone będą przez 150-200 godzin (co stanowi równowartość całego etatu);
7) posiadać bardzo dobrą znajomość komputera i łatwość obsługi zaawansowanych funkcji telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych, pożądane jest posiadanie znajomości funkcjonowania systemu GPS;
8) posiadać pełną sprawność fizyczną;
9) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzać wywiady;
10) być asertywnym, uprzejmym, cierpliwym, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych;
11) być obowiązkowym, rzetelnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej;
12) posiadać doskonałą znajomość języka polskiego.


(Czytaj więcej... | 4903 bajtów więcej | Wynik: 3)

Informacje: Ostrzeżenie meteorologiczne
06-12-2010 o godz. 15:39:40 przez Jarek (568 odsłon)
Ostrzezenia meteorologiczne
Data i godzina wydania ostrzeżenia: 11:50, 06.12.2010r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie

Zjawisko: Opady marznące.

Stopień zagrożenia: - 1

Ważność: - od godz. 18.00 dnia 06.12.2010 r. do godz. 09.00 dnia 07.12.2010r.

Obszar: województwo małopolskie.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Skutki: Gołoledź, śliskość dróg, jezdni i chodników, utrudnienia komunikacyjne.

Uwagi: brak(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Informacje: Bezpłatne porady prawne i obywatelskie
03-12-2010 o godz. 12:37:01 przez Jarek (1011 odsłon)
Informacje

W dniu 8 grudnia 2010 r. (środa)
 od godz. 8:30 do 15:30
w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Budynek „B”)

 prawnicy ze Stowarzyszenia Collegium Juvenum będą udzielać

bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich

dla Mieszkańców Gminy Sułkowice.


Piotr Pułka
 /-/ 
Burmistrz


(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

Informacje: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik
01-12-2010 o godz. 11:33:03 przez Jarek (948 odsłon)
ogłoszenia
Sułkowice, dnia 01 grudnia 2010 r.

BURMISTRZ
SUŁKOWIC

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik
w jej granicach administracyjnych.


(Czytaj więcej... | 2302 bajtów więcej | Wynik: 0)

Informacje: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka
01-12-2010 o godz. 11:26:51 przez Jarek (972 odsłon)
ogłoszenia
Sułkowice, dnia 01 grudnia 2010 r.
BURMISTRZ
SUŁKOWIC

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka
w jej granicach administracyjnych
(Czytaj więcej... | 2507 bajtów więcej | Wynik: 5)

Informacje: Akcja odśnieżania dróg - zima 20010/2011
29-11-2010 o godz. 07:43:09 przez Jarek (1495 odsłon)
Informacje


(Czytaj więcej... | 17373 bajtów więcej | Wynik: 1)

  
WEBCAM

Biuletyn Informacji Publicznej

NSP 2011


Gazeta Gminna

·Aktualne wydania
·Numery archiwalne
·Napisz do KLAMRY


Straż Miejska

tel. 0 695 665 503Napisz do nas


Powiatowy Urząd Pracy

PRACA


Ogłoszenia
· Nabór pracowników
· Ochrona Środowiska
· Decyzje środowiskowe
·Zamówienia publiczne

WKU Oświęcim
logo WKU Oświęcim

Banner

Wrota Małopolski

Osrodek Pomocy Społecznej

Osrodek Kultury Sulkowice
Galeria Internat
Sułkowicka Izba Gospodarcza Warsztaty Szkolne ZSZiO w Sułkowicach Zespół Szkół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcace w Sułkowicach Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Zespol Placowek Oswiatowych w Rudniku

Szkoła Podstawowa w Biertowicach

Uczniowski Klub Sportowy w Krzywaczce

Zwiazek Powiatow Polskich


Nagrody dla Gminy Sułkowice


Cyfrowy Urząd
* Cyfrowy Urząd
Tu znajdziesz opisy co, jak i gdzie załatwić w naszym urzędzie

* Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nasze insygnia

Nasze insygniaPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.47 sekund