Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Rada Miejska: XLII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
Wysłano dnia 23-02-2010 o godz. 08:21:36
Temat: Rada Gminy Sułkowice
Rada Gminy Sułkowice

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XLII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

25 lutego (czwartek) 2010 r. w budynku dawnej szkoły podstawowej
o godz. 9.00 (Sułkowice, Rynek 6)Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.
4. Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
9. Sprawy organizacyjne – podjęcie uchwał w sprawie:
   1) zmiany Uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na 2010 rok;
   2) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Biertowice;
   3) przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Harbutowice, Gmina Sułkowice;
   4) przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice;
   5) przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice, w miejscowości Harbutowice;
   6) ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Gminy Sułkowice dotyczących planowania przestrzennego;
   7) nabycia na własność Gminy Sułkowice nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku, pod urządzenie parkingu;
   8) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 956 na odcinku Sułkowice – Harbutowice”;
   9) wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie „Przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 956 na terenie Gminy Sułkowice odcinek 040 Km 0+530-0+760 w miejscowości Sułkowice – strona lewa” wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w ramach inicjatyw samorządowych;
   10) zmiany w załączniku do uchwały Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiki Oświaty w Sułkowicach;
   11) zamiaru likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach z siedzibą w Biertowicach celem przekształcenia w jednoosobową spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością;
   12) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach;
   13) wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu projektowanego odcinka drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów – „Beskidzkiej Drogi Integracyjnej”.
10.   Interpelacje i wnioski Radnych – odpowiedzi.
11.   Wolne wnioski. 
12.   Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.


 
Pokrewne linki
· Więcej o Rada Gminy Sułkowice
· Napisane przez kuba


Najczęściej czytany artykuł o Rada Gminy Sułkowice:
Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Sułkowicach


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund