Witaj w Gminie Sułkowice
    

Moduły
· Strona główna
· Archiwum
· Linki
· Szukaj

Informacje
·Władze gminy
· Urząd Miejski w Sułkowicach
· Statut Gminy Sułkowice
· Jak załatwić sprawę
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Instytucje
· Informacje podatkowe
· Zapraszamy do Sułkowic
· Z kart historii
· Mapa gminy
· Folder
· Organizacje pozarządowe

Inwestycje
· Obiekty gminne
· Drogi
·Infrastruktura
·Archiwum inwestycji

Miasto Partnerskie

RONCHAMP
· Miasto Ronchamp
·Początki współpracy
·Dokument Partnerstwa
·Wizyty w Ronchamp
·Rewizyty w Polsce


Oświata
·Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach
· Zarządzenia Burmistrza Gminy Sułkowice
· Gminne placówki oświatowe
· Konkursy Gminne
· Informacje z przedszkoli

Dokumenty strategiczne
·Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
·Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2008 - 2020
· Profil Gminy Sułkowice
·Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Sułkowice na lata 2009 - 2015
·Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sułkowice
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2007-2011
·Plany Odnowy Miejscowości

Lokalna Grupa Działania
·Oficjalna strona
·Aktualności
·LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Statut Stowarzyszenia
· Nabór członków stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią"
· Lokalna Strategia Rozwoju - dokument

  
Informacje: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wysłano dnia 26-07-2006 o godz. 13:36:30
Temat: ogłoszenia
ogłoszenia
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazw±:

"Rozbudowa istniej±cej stacji bazowej telefonii komórkowej Era GSM  oznaczonej symbolem Sułkowice_centrum zlokalizowanej na wieży stalowej w Sułkowicach"ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Sułkowice, dnia 24.07.2006r

nasz znak:GP.7624-7/06


Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami) oraz art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek: CH2M HILL Polska Ltd. Kraków, ul. Armii Krajowej 19 z dnia 08.06.2006r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazw±:

"Rozbudowa istniej±cej stacji bazowej telefonii komórkowej Era GSM  oznaczonej symbolem Sułkowice_centrum zlokalizowanej na wieży stalowej w Sułkowicach"

planowanego na działce nr ewidencyjny:

1851

W zwi±zku z powyższym, zainteresowane strony mog± zapoznać się ze złożonymi przy wniosku materiałami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 16
w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki
7:30 - 15:30 od wtorku do pi±tku

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikaj±cych z art. 10 Kpa polegaj±cych na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyja¶niaj±cym.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od  27.07.2006r.


 

Wprowadzenie: J.Sowa, 2006-07-26


 
Pokrewne linki
· Więcej o ogłoszenia
· Napisane przez Jarek


Najczęściej czytany artykuł o ogłoszenia:
Program ograniczania niskiej emisji - koniec etapu zbierania ankiet


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do drukuPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi.
Tworzenie strony: 0.11 sekund